MBA/MBT Mariusz Malec

Zawodowe kwalifikacje:
- tworzenie i wdrażanie strategii marketingowych nowych usług, produktów i grup rozwiązań oraz obsługi
klienta wraz z zapewnieniem przewagi konkurencyjnej,
- kreowanie strategii komunikacji marki, produktów i promocji w oparciu o planowane średnio i długoterminowe okresy działań przy użyciu ATL,BTL, 360,Web 2.0 ect. oraz PR i sponsoringu,
- tworzenie i implementacja strategii sprzedaży i utrzymania klienta wraz z budowaniem struktur sprzedaży i kanałów dystrybucji,
- zarządzanie kapitałem ludzkim wraz z wykorzystaniem systemów motywacji do osiągania zamierzonych celów w wielopoziomowych strukturach.
- odpowiedzialność za planowanie budżetu (przychodów i kosztów) zysku, terminowe wykonanie, bieżące działania i monitoring.


Doświadczenie zawodowe:
Prawie dwudziestoletnia działalność w obszarze zdobywania i utrzymania klienta. Poparta sukcesami w marketingu, sprzedaży usług oraz obsługi klienta na rynku polskim i międzynarodowym. Zarządzanie budżetami reklamowymi rożnej wielkości związanymi z działaniami lokalnymi lub ogólnopolskimi (mln pln). Wprowadzenie i wykreowanie na rynku w Polsce szeregu marek m.in. Blueconnect oraz miejsc sprzedaży usług i obsługi klienta. Zarzadznie rożnej wielości strukturami od kilku do kilkuset osób.

Edukacja:
Ukończył studia techniczne oraz marketingu i zarządzania (MBA) oraz szereg szkoleń i kursów z marketingu, sprzedaży usług oraz zarządzania kapitałem ludzkim, a także praktyczne poznanie zasad sprzedaży usług i utrzymywania relacji z klientem min. stomatologiczno-medycznych w USA.

Osiągnięcia:
Kreowanie i konstruowanie kampanii marketingowych i promocyjnych wraz z wykreowaniem nowych kategorii usług i zdobywaniem i utrzymywaniem pozycji lidera. Wykreowanie marek Idea, Era Biznes, Blueconnect, styl w biznesie czy TMobile biznes, a także szereg lokalnych. Wdrożenie i doskonalenie skutecznych standardów sprzedaży, utrzymania i obsługi klienta popartymi najlepszymi wynikami w sprzedaży usług w Polsce.