no images were found

O szkoleniach stomatologicznych

PROTETYKA:
• preparacja pod korony i mosty – najczęściej wykonywana procedura w codziennej praktyce
• ćwiczenia „krok po kroku” pod okiem prowadzącego (w czasie zajęć praktycznych uczestnicy najpierw oglądają preparację w dużym powiększeniu na ekranie, następnie sami wykonują krok po kroku wszystkie czynności pod okiem wykładowcy)
• zasady zachowania żywotności zębów w czasie preparacji
• nauka najlepszych, skutecznych metod wyciskowych
• kiedy nie należy lub nie można stosować licówek?
• najnowocześniejsze metody leczenia bezzębia udokumentowane wieloletnimi badaniami klinicznymi

IMPLANTOPROTETYKA:
• jak zaplanować i wykonać odbudowę na implantach koron siekaczy, przedtrzonowców, trzonowców
• czy implant może wyglądać jak ząb własny?
• od rozmowy z pacjentem przez wybór odpowiedniej metody chirurgicznej po cementowanie ostatecznego uzupełnienia protetycznego
• jak rozwiązać problem braku kilku sąsiednich zębów?
• mosty na implantach
• leczenie implantoprotetyczne bezzębia żuchwy i szczęki
• prawidłowe zasady planowania kompleksowego leczenia protetycznego w skomplikowanych przypadkach

ENDODONCJA:
• pracowanie z mikroskopem
• zakończenie leczenia na jednej wizycie
• powikłania w trakcie leczenia endodontycznego
• zalety i wady różnych systemów narzędzi maszynowych
• sposoby usuwania złamanych narzędzi
• wypełnienie kanałów nowoczesnymi metodami termicznymi
• prawidłowo zabezpieczony ząb po leczeniu endodontycznym
• wskazania do powtórnego leczenia endodontycznego

OKLUZJA:
• jak zbadać pacjenta żeby korony i wypełnienia pasowały, a ortodoncja była przewidywalna?
• zasadach funkcjonowania okluzji
• rozpoznawać dysfunkcje układu narządu żucia związane z przeciążeniami zgryzu
• planowanie i wykonanie leczenia zachowawczego, protetycznego i ortodontycznego w sposób nieurazowy dla okluzji i dający pacjentowi komfort po leczeniu
• dlaczego zęby bywają nadwrażliwe?
• jak posługiwać się łukiem twarzowym?
• rękoczyn Dawsona, badanie obciążenia ssż

ORTODONCJA:
• aktualne techniki i informacje na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie ortodoncji lingwalnej i ortodoncji estetycznej
• techniki minimalnych przesunięć zębów
• wymuszona ekstruzja i intruzja – użyteczne narzędzie do wyrównywania linii dziąseł
• przygotowanie miejsca dla implantu – ortodontyczna odbudowa tkanek miękkich i twardych
• mechanika ortodoncji lingwalnej kontra ortodoncja wargowa

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA:
• rekonstrukcje zębów przednich, odbudowy po leczeniu endodontycznym
• mosty adhezyjne
• preparacja, odbudowa na wkładach
• techniki „direct”
• prawidłowa odbudowa punktów stycznych
• preparacja zrębu zęba po leczeniu endodontycznym do odbudowy bezpośredniej

CHIRURGIA I PERIODONTOLOGIA
• jak efektywnie ochronić tkanki zębodołu po usunięciu zęba?
• jak w sposób najmniej inwazyjny pobrać przeszczep tkanki łącznej z podniebienia?
• techniki chirurgiczne pozwalające na odbudowę kości i tkanek miękkich
• minimalnie inwazyjnej techniki wszczepiania implantów
• najczęstsze powikłania po zabiegach implantologicznych
• podział leczenia na stopnie trudności (od najprostszych zabiegów do skomplikowanego leczenia interdyscyplinarnego)
• organizacja współpracy chirurgiczno-protetycznej

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA:
• koncepcje i procedury stomatologii estetycznej
• od doboru koloru, adhezyjnego kształtu preparacji, wyboru najlepszego materiału do procedury zakładania i polerowania wypełnień
• metody direct i indirect z użyciem żywic, ceramiki i wkładów estetycznych
• nauka anatomicznego modelowania wypełnień o najwyższej estetyce
• wybór odpowiedniego materiału i protokołu adhezyjnego
• znaczenie integracji biomateriałów, tkanek miękkich i struktury zęba w osiągnięciu harmonii perio-estetycznej