Marketing i Sprzedaż

Prowadzenie praktyki stomatologicznej to prowadzenie firmy w warunkach rynkowych. Trzeba pamiętać, że oferowanie najlepszych usług stomatologicznych nie jest w obecnych czasach jedyną gwarancją największego zysku.
Oferując swoje usługi pacjentowi musimy zaproponować połączenie:
– najwyższej jakości usług stomatologicznych
– umiejętne stosowanie marketingowo – sprzedażowych zasad rynkowych
w oparciu o metody zarządzania personelem , dotarcia do nowego pacjenta, utrzymanie bazy własnych pacjentów,
a także wykreowanie i wzmacnianie własnej marki i jej wizerunku.

Marketing
czyli profesjonalna promocja i zarządzanie gabinetem stomatologicznym

Celem szkoleń jest jak być efektywnym, a nie efektownym w poruszonych tematach promocyjno-reklamowych
i zaoszczędzić Państwa czas i wydatki na działania zbędne, a skoncetrowac sie na działaniach, które doprowadza Państwa praktykę do sukcesu dzisiaj i w przyszłości.
Zakres szkoleń pozwoli na przyspieszone i spójne przejście od pomysłów i teorii do efektów.
Szkolenia pozwolą na podjecie świadomych decyzji i działań w obszarach oferowania i promocji usług Państwa praktyki, a także ominiecie wielu niepotrzebnych kroków przy jednoczesnej odpowiedzi na szereg pytań i ustalenie priorytetów, które beda działaniami doprowadzającymi do zamierzonego przez Państwa celu.

Zdobywanie i utrzymywanie pacjenta
czyli profesjonalna sprzedaż usług stomatologicznych

Zdobywanie nowych pacjentów to sprzedaż usług. Sprzedaz to umiejętność, która ma wpływ na wynik finansowy gabinetu stomatologicznego w takim stopniu jak jakość proponowanych usług. Nie trzeba rewolucji, aby zwiększyć liczbe pacjentów w Państwa praktyce, ale należy wprowadzić rozwiązania, które Państwo i personel praktyki wdrożycie i będziecie traktować jak jeden z procesów.
Utrzymanie pacjentów jest relatywnie łatwiejsze jednak dobre zarządzanie baza pacjentów pozostawia wielkie możliwości zwiększenia dochodów praktyki i właśnie ten obszar będziemy eksplorować podczas naszego spotkania.
Zwrócimy uwagę na kluczowa role personelu w zdobywaniu i utrzymaniu pacjentów.