Zbigniew Paduch
Trudne rozmowy z pacjentem,
czyli jak skutecznie przedstawić plan i kosztorys leczenia
– program szkolenia dla lekarzy.

            Akademia Marketingu i Zarządzania Praktyką Stomatologiczną

cykl praktycznych szkoleń obsługi pacjenta dla lekarzy stomatologów i personelu praktyki.

Dewiza naszej firmy to „kursy i szkolenia praktyczne, które mają sens”, dlatego postanowiliśmy przygotować cykl szkoleń, które maja na celu skoncentrowaniu się na najważniejszych umiejętnościach koniecznych do osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu praktyki stomatologicznej.
Cykl szkoleń przeznaczony jest dla właścicieli praktyk stomatologicznych oraz personelu zarządzającego klinikami stomatologicznymi, a także personelu pomocniczego (recepcjonistek, asystentek, higienistek). Cały cykl zajęć jest przygotowany na bazie wieloletnich doświadczeń, praktycznych działań na rynku usług w Polsce, popartych doświadczeniami polskimi i zagranicznymi w oferowaniu usług stomatologicznych.

Program szkolenia dla lekarzy składa się z cyklu szkoleń, których głównym celem jest nabycie i utrwalenie umiejętności niezbędnych i koniecznych w codziennym kontakcie z pacjentem. Skuteczna komunikacja to sztuka, która oparta jest o prowadzenie rozmowy z pacjentem przez stomatologa, budującej zrozumienie i przekonanie do wykonywanych zabiegów. Obsługa pacjenta to proces budowania atmosfery zaufania i długotrwałych relacji przynoszących konkretne efekty np. wyrabianie u pacjentów nawyku systematycznych wizyt w gabinecie stomatologicznym.

Po szkoleniach uczestnicy będą:

 • wiedzieli jak skutecznie budować swój autorytet poprzez aspekty komunikacyjne z pacjentem,
 • wiedzieli jak wykorzystać swoją wiedzę fachową do budowania długotrwałych relacji ,
 • potrafili wykorzystać elementy perswazji w codziennym kontakcie w praktyce,
 • praktycznie wiedzieli jak zamieniać obiekcje w potrzeby pacjenta,
 • potrafili przeprowadzić tzw. „trudne rozmowy” i umieli się do nich przygotować,
 • radzili sobie jak skutecznie przedstawić plan leczenia i kosztorys.

Szkolenia praktyczne budujące, utrwalające prawidłowe umiejętności i zachowania konieczne w codziennym prowadzeniu praktyki stomatologicznej i obsłudze pacjenta przez lekarza stomatologa:
– plan leczenia -„Trudne rozmowy z pacjentem, czyli jak skutecznie przedstawić plan i kosztorys leczenia”
– sztuka perswazji – „Sztuka perswazji i wywierania wpływu na pacjenta”
– efektywna komunikacja - „Efektywna komunikacja z pacjentem”
– budowanie relacji - „Budowanie relacji w procesie obsługi pacjenta”.

Dodatkowo szkolenia przygotowane również dla lekarzy i personelu praktyki koncentrujące się na obsłudze pacjenta i prowadzeniu rozmowy:
– przez telefon - „Obsługa pacjenta przez telefon, skuteczne metody przeprowadzania rozmowy”
– bezpośredno – „Obsługa pacjenta – bezpośrednia rozmowa, skuteczne metody oddziaływania na pacjenta”.
Każde ze szkoleń ma na celu wykreowania scenariusza konkretnych zachowań, wypracowania skutecznych i intuicyjnych nawyków postępowania w kontakcie z pacjentem.

Plan szkolenia:

Trudne rozmowy z pacjentem, czyli jak skutecznie przedstawić plan i kosztorys leczenia

Głównym celem szkolenia jest zdobycie i utrwalenie umiejętności prowadzenia rozmowy z pacjentem. Zbudowanie odpowiedniej relacji oraz przekonaniem go do zakresu proponowanych zabiegów.

W czasie szkolenia nauczysz się:

 • Sposobów prowadzenia zrozumiałej i skutecznej prezentacji planu leczenia i kosztorysu zabiegów
 • Budowania atmosfery zaufania
 • Budowania długotrwałych relacji z pacjentem.
 • Budowania u pacjentów nawyku systematycznych wizyt w gabinecie stomatologicznym.

Poszczególne etapy szkolenia są odzwierciedleniem przebiegu wizyt pacjenta w gabinecie stomatologicznym: od rozmowy wstępnej, przez ustalenie zakresu prac i zabiegów, uzgodnienie kosztorysu aż do wyznaczania i omówienia kolejnych działań w stosunku do pacjenta.

Etap I – rozmowa początkowa

 1. Powitanie i przedstawienie (budowanie przyjaznej atmosfery wizyty)
 2. Skuteczne pozyskiwanie informacji (sztuka zadawania pytań)
 3. Skuteczny przekaz informacji

Etap II – skuteczne przedstawienie propozycji leczenia oraz kosztorysu

 1. Jak przygotować się do efektywnej rozmowy z pacjentem?
 2. Udzielanie informacji zrozumiałej dla pacjenta.
 3. Budowanie wartości poprzez prezentację korzyści planu leczenia.
 4. Prezentacja alternatyw z podkreśleniem najbardziej korzystnej dla pacjenta.
 5. Cena jako wartość, a nie koszt dla pacjenta.
 6. Prezentacja wartości stałej opieki stomatologicznej vs. działania doraźne.

Etap III – pokonywanie obiekcji pacjenta

 1. Przyczyny powstawania obiekcji.
 2. Zrozumienie obiekcji pacjenta.
 3. Przekształcanie obiekcji pacjenta w uzgodnienie leczenia wg. propozycji planu leczenia.
 4. Reakcja na obiekcje oparta na zasadzie budowania autorytetu lekarza.
 5. Efektywna informacja zwrotna, czyli jak zwracać uwagę pacjentowi.

Referencje i opinie »