Zbigniew Paduch
Sztuka perswazji i wywierania wpływu na pacjenta
– program szkolenia dla lekarzy.

            Akademia Marketingu i Zarządzania Praktyką Stomatologiczną

cykl praktycznych szkoleń obsługi pacjenta dla lekarzy stomatologów i personelu praktyki.

Dewiza naszej firmy to „kursy i szkolenia praktyczne, które mają sens”, dlatego postanowiliśmy przygotować cykl szkoleń, które maja na celu skoncentrowaniu się na najważniejszych umiejętnościach koniecznych do osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu praktyki stomatologicznej.
Cykl szkoleń przeznaczony jest dla właścicieli praktyk stomatologicznych oraz personelu zarządzającego klinikami stomatologicznymi, a także personelu pomocniczego (recepcjonistek, asystentek, higienistek). Cały cykl zajęć jest przygotowany na bazie wieloletnich doświadczeń, praktycznych działań na rynku usług w Polsce, popartych doświadczeniami polskimi i zagranicznymi w oferowaniu usług stomatologicznych.

Program szkolenia dla lekarzy składa się z cyklu szkoleń, których głównym celem jest nabycie i utrwalenie umiejętności niezbędnych i koniecznych w codziennym kontakcie z pacjentem. Skuteczna komunikacja to sztuka, która oparta jest o prowadzenie rozmowy z pacjentem przez stomatologa, budującej zrozumienie i przekonanie do wykonywanych zabiegów. Obsługa pacjenta to proces budowania atmosfery zaufania i długotrwałych relacji przynoszących konkretne efekty np. wyrabianie u pacjentów nawyku systematycznych wizyt w gabinecie stomatologicznym.

Po szkoleniach uczestnicy będą:

 • wiedzieli jak skutecznie budować swój autorytet poprzez aspekty komunikacyjne z pacjentem,
 • wiedzieli jak wykorzystać swoją wiedzę fachową do budowania długotrwałych relacji ,
 • potrafili wykorzystać elementy perswazji w codziennym kontakcie w praktyce,
 • praktycznie wiedzieli jak zamieniać obiekcje w potrzeby pacjenta,
 • potrafili przeprowadzić tzw. „trudne rozmowy” i umieli się do nich przygotować,
 • radzili sobie jak skutecznie przedstawić plan leczenia i kosztorys.

Szkolenia praktyczne budujące, utrwalające prawidłowe umiejętności i zachowania konieczne w codziennym prowadzeniu praktyki stomatologicznej i obsłudze pacjenta przez lekarza stomatologa:
– plan leczenia -„Trudne rozmowy z pacjentem, czyli jak skutecznie przedstawić plan i kosztorys leczenia”
– sztuka perswazji – „Sztuka perswazji i wywierania wpływu na pacjenta”
– efektywna komunikacja - „Efektywna komunikacja z pacjentem”
– budowanie relacji - „Budowanie relacji w procesie obsługi pacjenta”.

Dodatkowo szkolenia przygotowane również dla lekarzy i personelu praktyki koncentrujące się na obsłudze pacjenta i prowadzeniu rozmowy:
– przez telefon - „Obsługa pacjenta przez telefon, skuteczne metody przeprowadzania rozmowy”
– bezpośredno – „Obsługa pacjenta – bezpośrednia rozmowa, skuteczne metody oddziaływania na pacjenta”.
Każde ze szkoleń ma na celu wykreowania scenariusza konkretnych zachowań, wypracowania skutecznych i intuicyjnych nawyków postępowania w kontakcie z pacjentem.

Plan szkolenia:

Sztuka perswazji i wywierania wpływu na pacjenta

Cel:
Nabycie umiejętności przekonywania ludzi do swoich argumentów i racji oraz budowania zaufania do własnej osoby w oczach pacjentów

Metoda szkolenia:
Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników poprzez ćwiczenia, gry symulacyjne, sesje burzy mózgów, oraz dyskusje grupowe.

Program:

 • Poznanie praktycznych technik wywierania wpływu na ludzi.
 • Kształtowanie poprzez skuteczną perswazję postawy przychylnej pacjentowi.
 • Praktyczne przećwiczenie umiejętności skutecznej perswazji.

  1. Przez edukację do świadomości pacjenta czyli perswazja jako czynnik skutecznego przekazu informacji
  2. Trudne pytania - czyli jak zdobyć najwięcej wiedzy o pacjencie żeby wybrać najkorzystniejszy wariant leczenia
  3. Parafraza jako sposób na zaakceptowanie planu leczenia
  Podstawowe błędy podczas parafrazowania
  4. Czynniki budujące wiarygodność lekarza; co zrobić żeby zostać autorytetem w oczach pacjenta
  5. Analiza czynników wpływających na skuteczną perswazję czyli co zrobić aby pacjent przyprowadzał nam kolejnych pacjentów
  6. Wywieranie wpływu w relacjach z pacjentami czyli jak to jest, że pacjent z zadowoleniem akceptuje nasz plan leczenia
  7. Rozwiewanie wątpliwości - czyli robimy wszystko żeby zadowolony pacjent ponownie odwiedził nasz gabinet

  Referencje i opinie »