lek. dent. Mateusz Szkliniarz
Miejsce: Katowice
Cena: 1899 zł
20-21.10.2018
Pkt. edukacyjne: 16
Materiały
Diagnostyka trudnych przypadków – od lokalizacji perforacji kanału, do pomiaru ilości tkanki kostnej przy leczeniu implantoprotetycznym.


CBCT podczas codziennej pracy stomatologa.
Umiejętne wykorzystanie diagnostyki RTG podczas codziennej pracy w gabinecie stomatologicznym pozwala prawidłowo oraz w krótkim czasie zdiagnozować problem u pacjenta. Przygotowuje też do przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów tak, aby były one szybkie, skuteczne i jak najmniej jatrogenne. Wykorzystanie technologii CBCT w obrębie endodoncji daje niewyobrażalne możliwości diagnostyczne.

Złamania, perforacje, pęknięcia – wszystko to widać podczas analizy badania 3D.

Dzięki temu praca lekarza endodonty, szczególnie podczas leczenia trudnych przypadków ulega skróceniu, a komfort pracy zdecydowanie się podnosi.

Zdecydowanie mniejsza jest szansa na błąd diagnostyczny, pominięcie kanału dodatkowego lub przeoczenie uszkodzenia zęba. Ponadto obrazy widoczne w binokularze mikroskopu zabiegowego pokrywają się z tym co lekarz widział na ekranie komputera analizując badanie 3D.

Dr Mateusz Szkliniarz omówi możliwości i nauczy wykorzystywania badań CBCT podczas leczenia endodontycznego z wykorzystaniem mikroskopu. Pokaże też z jakimi parametrami skan musi być wykonany aby dla endodonty był przydatny. Wreszcie nauczy, z jakich narzędzi skorzystać aby maksymalnie wykorzystać wartość diagnostyczną wykonanego badania.

 Widzieć więcej to po prostu więcej wiedzieć.

Dowiecie się Państwo wszystkiego na temat jakich narzędzi można skorzystać w konkretnych sytuacjach klinicznych, np:

  • zlokalizowanie wejścia do kanału dodatkowego
  • precyzyjnej lokalizacji zębów zatrzymanych, w tym kłów, trzonowców i zębów dodatkowych,
  • oceny przebiegu kanału nerwu zębodołowego w relacji do zatrzymanych dolnych zębów mądrości podczas planowania ich ekstrakcji,
  • oceny położenia, wielkości, oraz charakteru zmian patologicznych w obrębie kości szczęki i żuchwy: ziarniniaków, torbieli, etc.,
  • pomiaru ilości tkanki kostnej podczas planowania odbudowy implantoprotetycznej,

 

Na tym kursie najważniejsza jest część praktyczna.

Dr Mateusz Szkliniarz przygotował unikalną bibliotekę przypadków klinicznych- od prostych problemów do skomplikowanych przypadków których uczestnicy nauczą się prawidłowo diagnozować.

Wszyscy uczestnicy kursu ćwiczą na profesjonalnie przygotowanych, w pełni wyposażonych w oprogramowanie dedykowane badaniom RTG 2D oraz CBCT stanowiskach komputerowych. Mała grupa uczestników zapewnia doskonały kontakt z prowadzącym.

 

Wiedza zdobyta podczas szkolenia  pozwoli:

– w przypadku zębów kwalifikowanych do powtórnego leczenia kanałowego oceniać prawidłowość leczenia pierwotnego oraz odnajdywać przyczynę problemów i błędów tego leczenia ,

– diagnozować złamania, perforacje oraz pęknięcia korzeni zębów,

– świadomie wybierać najlepsze metody obrazowania RTG w konkretnej sytuacji klinicznej,

– oceniać zmiany okołowierzchołkowe widoczne jedynie na skanach 3D,

– prawidłowo zlecać przydatne diagnostycznie skany CBCT w przypadku trudnych sytuacji klinicznych,

– przygotować materiał do wykorzystania podczas komunikacji z pacjentem,

– nabyć umiejętności wykorzystania diagnostyki CBCT w celu szybkiej i efektywnej pracy z mikroskopem zabiegowym,

 

Uczestnicy warsztatów:

– przećwiczą dokonywania pomiarów oraz rozpoznawania relacji pomiędzy poszczególnymi strukturami anatomicznymi pacjenta,

– zrozumieją współczesne technologii wykorzystywanych w rentgenodiagnostyce stomatologicznej,

– będą umieli efektywnie wykorzystywać dane zawarte w badaniach obrazowych zarówno płaskich (RTG przylegające, RTG pantomograficzne) jak i trójwymiarowych,

– będą umieli zweryfikować obecność perforacji kanału lub kanału dodatkowego , lokalizację zęba zatrzymanego, i bezpiecznie zaplanować położenie poszczególnych wszczepów  implantologicznych planując pracę protetyczną przy trudnych warunkach klinicznych

– i wreszcie zapoznają się z możliwościami diagnostyki RTG trudnych przypadków z zakresu poszczególnych dziedzin stomatologii,

W czasie warsztatów istnieje możliwość omówienia i analizy przypadków dostarczonych przez uczestników kursu.

Referencje i opinie »