Protetyka


Termin: 13 kwietnia 2018


Pkt. edukacyjne: 16

Długość: 2 dni

Okluzja
Ortodoncja


Termin: 19 kwietnia 2018


Pkt. edukacyjne: 23

Długość: 3 dni
Diagnostyka, Chirurgia, Endodoncja, Implantoprotetyka
Chirurgia i Periodontologia
Chirurgia i Periodontologia
Chirurgia i Periodontologia
Chirurgia i periodontologia
Chirurgia i periodontologia
Chirurgia i periodontologia
Chirurgia i periodontologia