dr Maciej Kuźmiński
Miejsce: Łódź
Cena: 4490 zł
5-6.10.2018
Pkt. edukacyjne: 16
Materiały
„Mikroskopowy kurs
powtórnego leczenia kanałowego
i usuwania złamanych narzędzi,
czyli jak wybrnąć z kłopotów?”

Jest to najbardziej zaawansowany kurs praktyczny z endodoncji na rynku.

Specjalna, nowa formuła dwudniowego kursu kładącego nacisk na warsztaty praktyczne i rozwiązywanie wszystkich problemów w endodoncji pozwoli maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na szkolenie.

Zestawy materiałów i narzędzi, które będą do Państwa dyspozycji to m.inn.:

 • MIKROSKOPY ENDODONTYCZNE – dla każdego uczestnika 1 mikroskop,
 • PEŁNE INSTRUMENTARIUM
 • KOFERDAM,
 • START X,
 • NARZĘDZIA MASZYNOWE DO POWTÓRNEGO LECZENIA KANAŁOWEGO,
 • SKALERY ULTRADŹWIĘKOWE,
 • MIKROSILNIKI ENDODONTYCZNE.

Tak jak wszystkie autorskie kursy dr Kuźmińskiego, przygotowane dla DenCo – dental conference, to szkolenie odbywa się w profesjonalnie wyposażonej sali do endodoncji. Rodzaj przygotowanego wyposażenia zależy od tematyki kursu.

Wszystkie trudne procedury zaprezentowane będą na filmach klinicznych lub pokazane przez wykładowcę bezpośrednio w czasie kursu.

W czasie części teoretycznej omówimy:

 • zasady pracy pod mikroskopem
 • wybór odpowiedniego mikroskopu
 • zastosowanie koferdamu w trudnych sytuacjach klinicznych
 • wskazania do powtórnego leczenia endodontycznego
 • powtórne leczenie endodontyczne
 • wypełnianie szerokich kanałów i perforacji
 • mechaniczne sposoby usuwania wypełnienia kanałowego
 • użycie rozpuszczalników
 • open apex i różne metody wypełniania
 • podział perforacji i ich wypełnianie
 • sposoby usuwania ćwieków srebrnych
 • sposoby usuwania złamanych narzędzi
 • strategie uzyskania dostępu do głęboko położonych fragmentów narzędzi
 • pokonywanie i wygładzanie stopni narzędziami ręcznymi i maszynowymi
 • sposoby usuwania wkładów koronowo- korzeniowych
  • lanych
  • fabrycznych aktywnych i pasywnych
  • z włókna szklanego
 • trudności związane z usunięciem cementu z kanału
 • tamowanie krwawienia spoza wierzchołka
 • sprawdzone procedury płukania kanałów
 • wypełnianie części wierzchołkowej kanału metodą termiczną
 • cementowanie wkładów z włókna szklanego i odbudowy zrębu koronowego

W czasie zajęć praktycznych każdy z uczestników nauczy się:

 • zasad ergonomicznej pracy pod mikroskopem
 • usuwania wypełnienia kanału z użyciem narzędzi maszynowych, ręcznych, ultradźwiękowych i rozpuszczalników
 • pokonywania i wygładzania stopni narzędziami ręcznymi i maszynowymi
 • usuwania cementu fosforanowego z kanału
 • opracowania zobliterowanych kanałów
 • różnych sposobów usuwania złamanych narzędzi (z użyciem ultradźwięków i igły iniekcyjnej)
 • omijania złamanych narzędzi
 • wypełniania perforacji w dnie komory MTA i Geristor
 • wypełniania perforacji w kanale MTA
 • wypełniania open apex MTA
 • usuwania wkładu koronowo-korzeniowego metalowego z użyciem ultradźwięków i systemu WAM Key
 • usuwania wkładów igłą lub przez wypiłowanie
 • usuwania wkładów z włókna szklanego
 • każdy uczestnik usunie 4 wkłady!
 • sprawdzonych procedur płukania kanałów

Na zakończenie kursu będzie możliwość wspólnego omówienia trudnych przypadków u Państwa pacjentów.

Wszyscy uczestnicy otrzymują przed kursem skrypt w postaci pdf, aby móc zapoznać się z teorią i słownictwem dotyczącym szkolenia.

Referencje i opinie »