Kariera

W związku z planowanym rozwojem i realizacją kolejnych projektów edukacyjno–szkoleniowych, opartych na naszym wieloletnim doświadczeniu i niekwestionowanej pozycji leadera szkoleń praktycznych dla stomatologów w Polsce i Europie Centralnej, podjęliśmy decyzję rozszerzenia naszego zespołu wykładowców.

Zapraszamy do kontaktu z nami lekarzy stomatologów zainteresowanych pracą dydaktyczną z co najmniej 10-cio letnim stażem zawodowym, posiadających udokumentowane pełne przypadki leczenia w zakresie protetyki/ stomatologii zachowawczej.

Dodatkowymi atutami będzie:
– uczestnictwo w co najmniej 2 konferencjach poza Polską z wykładami z zakresu protetyki / stomatologii zachowawczej,
– uczestnictwo w co najmniej 4 konferencjach w Polsce z wykładami z zakresu protetyki / stomatologii zachowawczej
oraz
doświadczenie (predyspozycje) w prowadzeniu wykładów / kursów z dziedziny protetyki / stomatologii zachowawczej.

Jesteśmy zainteresowani osobami, które chcą prowadzić działalność dydaktyczną i dzielić się swoim doświadczeniem w oparciu o tematykę i zagadnienia zgodne z naszymi nowymi projektami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie informacji o sobie i swoich dokonaniach na adres:
kariera@denco.pl

Zapewniamy pełną dyskrecje i zachowanie poufności.

Prosimy o dołączenie do materiałów preferowanej formy kontaktu i numeru telefonicznego.