Zbigniew Paduch
Efektywna komunikacja z pacjentem
– program szkolenia dla lekarzy.

            Akademia Marketingu i Zarządzania Praktyką Stomatologiczną

cykl praktycznych szkoleń obsługi pacjenta dla lekarzy stomatologów i personelu praktyki.

Dewiza naszej firmy to „kursy i szkolenia praktyczne, które mają sens”, dlatego postanowiliśmy przygotować cykl szkoleń, które maja na celu skoncentrowaniu się na najważniejszych umiejętnościach koniecznych do osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu praktyki stomatologicznej.
Cykl szkoleń przeznaczony jest dla właścicieli praktyk stomatologicznych oraz personelu zarządzającego klinikami stomatologicznymi, a także personelu pomocniczego (recepcjonistek, asystentek, higienistek). Cały cykl zajęć jest przygotowany na bazie wieloletnich doświadczeń, praktycznych działań na rynku usług w Polsce, popartych doświadczeniami polskimi i zagranicznymi w oferowaniu usług stomatologicznych.

Program szkolenia dla lekarzy składa się z cyklu szkoleń, których głównym celem jest nabycie i utrwalenie umiejętności niezbędnych i koniecznych w codziennym kontakcie z pacjentem. Skuteczna komunikacja to sztuka, która oparta jest o prowadzenie rozmowy z pacjentem przez stomatologa, budującej zrozumienie i przekonanie do wykonywanych zabiegów. Obsługa pacjenta to proces budowania atmosfery zaufania i długotrwałych relacji przynoszących konkretne efekty np. wyrabianie u pacjentów nawyku systematycznych wizyt w gabinecie stomatologicznym.

Po szkoleniach uczestnicy będą:

 • wiedzieli jak skutecznie budować swój autorytet poprzez aspekty komunikacyjne z pacjentem,
 • wiedzieli jak wykorzystać swoją wiedzę fachową do budowania długotrwałych relacji ,
 • potrafili wykorzystać elementy perswazji w codziennym kontakcie w praktyce,
 • praktycznie wiedzieli jak zamieniać obiekcje w potrzeby pacjenta,
 • potrafili przeprowadzić tzw. „trudne rozmowy” i umieli się do nich przygotować,
 • radzili sobie jak skutecznie przedstawić plan leczenia i kosztorys.

Szkolenia praktyczne budujące, utrwalające prawidłowe umiejętności i zachowania konieczne w codziennym prowadzeniu praktyki stomatologicznej i obsłudze pacjenta przez lekarza stomatologa:
– plan leczenia -„Trudne rozmowy z pacjentem, czyli jak skutecznie przedstawić plan i kosztorys leczenia”
– sztuka perswazji – „Sztuka perswazji i wywierania wpływu na pacjenta”
– efektywna komunikacja - „Efektywna komunikacja z pacjentem”
– budowanie relacji - „Budowanie relacji w procesie obsługi pacjenta”.

Dodatkowo szkolenia przygotowane również dla lekarzy i personelu praktyki koncentrujące się na obsłudze pacjenta i prowadzeniu rozmowy:
– przez telefon - „Obsługa pacjenta przez telefon, skuteczne metody przeprowadzania rozmowy”
– bezpośredno – „Obsługa pacjenta – bezpośrednia rozmowa, skuteczne metody oddziaływania na pacjenta”.
Każde ze szkoleń ma na celu wykreowania scenariusza konkretnych zachowań, wypracowania skutecznych i intuicyjnych nawyków postępowania w kontakcie z pacjentem.

Plan szkolenia:

Efektywna komunikacja z pacjentem

Cel:

 • Poznanie praktycznych technik komunikacji dostosowanych do preferencji rozmówcy, pomagających kreować atmosferę współpracy, pokonywać opór klienta.
 • Kształtowanie postawy przychylnej pacjentowi i współpracownikom.
 • Praktyczne przećwiczenie preferowanych stylów komunikacyjnych.

Metoda szkolenia:
Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników poprzez ćwiczenia, gry symulacyjne, sesje burzy mózgów, oraz dyskusje grupowe. W trakcie zajęć wykorzystuje się środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania niektórych ćwiczeń).

Program:
1. Znaczenie komunikacji w budowaniu dobrych relacji z pacjentem.

 • Proces komunikacji i jego rola w kontaktach z pacjentami.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – rola i znaczenie w budowaniu profesjonalnej obsługi.
 • Style komunikacji czyli jak rozmawiać z różnymi pacjentami
 • Co nam przeszkadza w zrozumieniu pacjenta – bariery procesu komunikowania się i ich przezwyciężanie.
 • Techniki aktywnego słuchania czyli co zrobić żeby pacjent nas polubił.

2. Proces komunikacji na poszczególnych etapach wizyty pacjenta w gabinecie.

 • Powitanie i przedstawienie.
 • Pozyskiwanie informacji o co i jak pytamy w celu pozyskania wiedzy o leczeniu?
 • Udzielanie informacji czyli akceptacja przez pacjenta propozycji leczenia.
 • Skuteczne zachęcanie i wyznaczanie kolejnych wizyt

3. Zakończenie i podsumowanie szkolenia.

 • Przegląd w skrócie zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia.
 • Technika „Most w przyszłość”: Jak wykorzystam nabyte umiejętności w swojej codziennej pracy?

Referencje i opinie »