Formularz zgłoszeniowy na kurs

20.03.2020 - "Mikroskopowy kurs powtórnego leczenia kanałowego i usuwania złamanych narzędzi, czyli jak wybrnąć z kłopotów?"

Dane uczestnika Chcę zapisać się na jedno szkolenie z cyklu.
Tak, chcę się zapisać na 2 stopnie kursu i otrzymać zniżkę 5%.
Zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu rejestracji w serwisie Denco.pl, przez Dental Communication sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia i usunięcia. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Polityki Prywatności i Przetwarzania Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Dental Communication sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail wskazany powyżej.
Wyrażam zgodę na używanie przez Dental Communication sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w myśl art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego, w celu przekazywania mi oferty handlowej i marketingowej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych będących w posiadaniu Dental Communication sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a podatnych podczas rejestracji w serwisie Denco.pl, w celu rejestracji na szkolenie: "Mikroskopowy kurs powtórnego leczenia kanałowego i usuwania złamanych narzędzi, czyli jak wybrnąć z kłopotów?" oraz kolejnych części cyklu tego samego szkoleniaprzez Dental Communication sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych będących w posiadaniu Dental Communication sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a podanych podczas rejestracji w serwisie Denco.pl, w celach statystycznych prowadzonych przez Dental Communication sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Formy płatności

Płatność online

Wyślij zgłoszenie. Dokonaj płatności, a po potwierdzeniu danych otrzymasz swoją rezerwację wraz z dokumentem zapłaty*.
płatność online

Przelew bankowy

Wyślij zgłoszenie, skontaktujemy się z Tobą po jego otrzymaniu. Po potwierdzeniu przesłanych danych otrzymasz od nas informacje potrzebne do dokonania przelewu.
Dodatkowe informacje

Otrzymają Państwo do 15 min potwierdzenie zapisania się na kurs na podany wyżej e-mail. Brak potwierdzenia e-mailem jest równoznaczny z niepowodzeniem zgłoszenia, prosimy o wysłanie ponownie zgłoszenia na kurs.

Niezaznaczenie zgody, która została udzielona wcześniej nie jest równoznaczne z jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę, prosimy o kontakt bok@dentalcom.pl.

* - Rezerwacja za pomocą karty płatniczej, kredytowej lub przelewem online jest priorytetową rezerwacją, lecz dopiero otrzymane potwierdzenia przyjęcia na adres emailowy jest równoznaczne z rezerwacją uczestnictwa w kursie. Rezerwacja jest uznana za dokonaną w momencie wpływu pieniędzy na konto.

Informacja o Administratorze Danych Osobowych
Dental Communication sp. z o.o. (dalej: Spółka)  z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gen. Zygmunta Waltera Jankego 176, lok. 1B, wpisany pod numerem KRS: 0000466758 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 635-183-21-37, uprzejmie informuje, że jest administratorem danych osobowych klientów, potencjalnych klientów i kontrahentów, które są przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji przedmiotu działalności Spółki, w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Spółki, wynikających z przepisów prawa, za które uważa się w szczególności: marketing dotyczący własnych produktów i usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka informuje, że dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Spółkę umów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowej realizacji zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.