Terminy: Kolejne terminy wkrótce.
Cena: 2000 PLN
Miejscowość: Katowice
Punkty edukacyjne: 16
Diagnostyka trudnych przypadków – od lokalizacji perforacji kanału, do pomiaru ilości tkanki kostnej przy leczeniu implantoprotetycznym. CBCT podczas codziennej pracy stomatologa.

Benefity uczestnictwa w szkoleniu:

 • prawidłowa i szybka diagnoza problemu endodontycznego u pacjenta
 • łatwe zlokalizowanie złamań, perforacji i pęknięć
 • umiejętność unikania błędów diagnostycznych (np. pominięcie dodatkowego kanału)
 • prawidłowa ocena zmian okołowierzchołkowych
 • bezpieczne planowanie położenia implantów
 • praktyczna nauka dokonywania pomiarów

Zobacz pełny opis poniżej »

Pełny opis szkolenia:

Umiejętne wykorzystanie diagnostyki RTG podczas codziennej pracy w gabinecie stomatologicznym pozwala prawidłowo oraz w krótkim czasie zdiagnozować problem u pacjenta. Przygotowuje też do przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów tak, aby były one szybkie, skuteczne i jak najmniej jatrogenne. Wykorzystanie technologii CBCT w obrębie endodoncji daje niewyobrażalne możliwości diagnostyczne.

Złamania, perforacje, pęknięcia – wszystko to widać podczas analizy badania 3D.

Dzięki temu praca lekarza endodonty, szczególnie podczas leczenia trudnych przypadków ulega skróceniu, a komfort pracy zdecydowanie się podnosi.

Zdecydowanie mniejsza jest szansa na błąd diagnostyczny, pominięcie kanału dodatkowego lub przeoczenie uszkodzenia zęba. Ponadto obrazy widoczne w binokularze mikroskopu zabiegowego pokrywają się z tym co lekarz widział na ekranie komputera analizując badanie 3D.

Dr Mateusz Szkliniarz omówi możliwości i nauczy wykorzystywania badań CBCT podczas leczenia endodontycznego z wykorzystaniem mikroskopu. Pokaże też z jakimi parametrami skan musi być wykonany aby dla endodonty był przydatny. Wreszcie nauczy, z jakich narzędzi skorzystać aby maksymalnie wykorzystać wartość diagnostyczną wykonanego badania.

 Widzieć więcej to po prostu więcej wiedzieć.

Dowiecie się Państwo wszystkiego na temat jakich narzędzi można skorzystać w konkretnych sytuacjach klinicznych, np:

 • zlokalizowanie wejścia do kanału dodatkowego
 • precyzyjnej lokalizacji zębów zatrzymanych, w tym kłów, trzonowców i zębów dodatkowych,
 • oceny przebiegu kanału nerwu zębodołowego w relacji do zatrzymanych dolnych zębów mądrości podczas planowania ich ekstrakcji,
 • oceny położenia, wielkości, oraz charakteru zmian patologicznych w obrębie kości szczęki i żuchwy: ziarniniaków, torbieli, etc.,
 • pomiaru ilości tkanki kostnej podczas planowania odbudowy implantoprotetycznej,
Na tym kursie najważniejsza jest część praktyczna.

Dr Mateusz Szkliniarz przygotował unikalną bibliotekę przypadków klinicznych- od prostych problemów do skomplikowanych przypadków których uczestnicy nauczą się prawidłowo diagnozować.

Wszyscy uczestnicy kursu ćwiczą na profesjonalnie przygotowanych, w pełni wyposażonych w oprogramowanie dedykowane badaniom RTG 2D oraz CBCT stanowiskach komputerowych. Mała grupa uczestników zapewnia doskonały kontakt z prowadzącym.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli:

 • w przypadku zębów kwalifikowanych do powtórnego leczenia kanałowego oceniać prawidłowość leczenia pierwotnego oraz odnajdywać przyczynę problemów i błędów tego leczenia ,
 • diagnozować złamania, perforacje oraz pęknięcia korzeni zębów,
 • świadomie wybierać najlepsze metody obrazowania RTG w konkretnej sytuacji klinicznej,
 • oceniać zmiany okołowierzchołkowe widoczne jedynie na skanach 3D,
 • prawidłowo zlecać przydatne diagnostycznie skany CBCT w przypadku trudnych sytuacji klinicznych,
 • przygotować materiał do wykorzystania podczas komunikacji z pacjentem,
 • nabyć umiejętności wykorzystania diagnostyki CBCT w celu szybkiej i efektywnej pracy z mikroskopem zabiegowym,

Uczestnicy warsztatów:

 • przećwiczą dokonywania pomiarów oraz rozpoznawania relacji pomiędzy poszczególnymi strukturami anatomicznymi pacjenta,
 • zrozumieją współczesne technologii wykorzystywanych w rentgenodiagnostyce stomatologicznej,
 • będą umieli efektywnie wykorzystywać dane zawarte w badaniach obrazowych zarówno płaskich (RTG przylegające, RTG pantomograficzne) jak i trójwymiarowych,
 • będą umieli zweryfikować obecność perforacji kanału lub kanału dodatkowego , lokalizację zęba zatrzymanego, i bezpiecznie zaplanować położenie poszczególnych wszczepów  implantologicznych planując pracę protetyczną przy trudnych warunkach klinicznych
 • i wreszcie zapoznają się z możliwościami diagnostyki RTG trudnych przypadków z zakresu poszczególnych dziedzin stomatologii,

W czasie warsztatów istnieje możliwość omówienia i analizy przypadków dostarczonych przez uczestników kursu.