prof. Jerzy Sokołowski

Jerzy Sokołowski

Ukończył AM w Łodzi w 1982 roku. Do 1987 roku pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej. Następnie w zakładzie Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej UM w Łodzi, którego to zakładu jest kierownikiem od 2004 roku. Uzyskał stopień dr n.med. w 1991 roku, dr hab. n.med. w 2002 roku, a w 2004 roku został profesorem UM w Łodzi. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Od wielu lat prowadzi prywatną praktykę.