Terminy: Kolejne terminy wkrótce.
Punkty edukacyjne: 8
“Implantoprotetyka i techniki chirurgiczne w Twojej praktyce” Część I Najczęstsze powikłania po zabiegach implantologicznych. Jak ich uniknąć? Od najprostszych zabiegów do skomplikowanego leczenia interdyscyplinarnego.

Pełny opis szkolenia:


Wykład, który pozwala wprowadzić ofertę implantologiczną do praktyki ogólnej lekarza dentysty.

W czasie wykładu skierowanego do lekarzy prowadzących praktyki ogólne odpowiemy na następujące pytania:

 • jakie są wskazania do leczenia implantami
 • jak zaplanować leczenie, aby osiągnąć sukces estetyczny i funkcjonalny
 • organizacja współpracy chirurgiczno-protetycznej

Program wykładu:

 • przygotowanie praktyki dentystycznej do leczenia implantologicznego
 • wybór odpowiedniego systemu implantów
 • planowanie protetyczne i chirurgiczne
 • podział leczenia na stopnie trudności (od najprostszych zabiegów do skomplikowanego leczenia interdyscyplinarnego) – kwalifikacja pacjentów do poszczególnych grup
 • możliwości współczesnej implantologii w leczeniu estetycznym
 • planowanie zabiegów z odbudową i bez odbudowy kości
 • metody wykonywania szyn chirurgicznych
 • metody wyciskowe
 • mosty, korony cementowane i przykręcane
 • współpraca z chirurgiem na każdym etapie leczenia
 • kalkulacja kosztów implantologii w porównaniu z klasyczną protetyką
 • gwarancja na leczenie