Terminy:
Cena: 3480 PLN
Miejscowość: Warszawa
Punkty edukacyjne: 16
Odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym. Nowoczesne materiały i procedury zapewniające sukces w leczeniu. Dwudniowy kurs praktyczny

Benefity uczestnictwa w szkoleniu:

 • brak złamań po leczeniu endo
 • koniec odłamanych guzków
 • mniejsza ilość powikłań bólowych po leczeniu endodontycznym
 • przestaniecie mieć problem z odcementowanymi wkładami
 • prawidłowe protokoły pracy to m.in. zapobieganie perforacji komór i kanałów
 • brak próchnicy wtórnej
 • lepsza kość do planowanych implantów.
 • analiza aspektów ekonomicznych leczenia
 • ćwiczenia praktyczne – aż 5 procedur w ciągu 2 dni
 • wiedza oparta na faktach naukowych i 30 letniej praktyce
 • proste i skuteczne protokoły zapewniające długoczasowe przeżycie rekonstrukcji

 

Zobacz pełny opis poniżej »

Pełny opis szkolenia:

Nauczycie się jak rozwiązywać problemy, które każdemu się zdarzają:
• odłamany filar bez korony protetycznej
• odłamana korona protetyczna
• odcementowany wkład giętki
• odcementowany wkład standardowy lub odlewany

Brak prawidłowej odbudowy zęba po leczeniu endodontycznym to najczęstsza przyczyna powikłań i bólu. Drugim poważnym problemem są złamania i pęknięcia, które często prowadzą do konieczności ekstrakcji (szczególnie w przypadku złamań skośnych).

Czy możemy przewidzieć i uniknąć powikłań dzięki prawidłowej klasyfikacji i prawidłowej odbudowie?
Jak podzielić filary i dostosować odpowiedni materiał i metodę?

A co z aspektami ekonomicznymi? – kiedy odbudowa jest leczeniem droższym i czy alternatywą jest ekstrakcja i leczenie implantologiczne?
Omówimy analizę ekonomiczną przypadków.

Przedstawimy wiedzę opartą na faktach naukowych ( Evidence Based Dentistry), która pozwoli uczestnikom na wprowadzenie klarownych zasad kwalifikacji zębów do wykonania wkładów koronowo—korzeniowych. Tylko w oparciu o badania kliniczne możemy wybrać metody, które zabezpieczają filary przed powikłaniami i zapewniają długoczasowe przeżycie naszych rekonstrukcji.

Korzyści, które będziecie mieli po tym kursie w codziennej praktyce to:
• Mniej powikłań bólowych po leczeniu endodontycznym.
• Mniej perforacji komór i kanałów.
• Mniej odłamanych guzków
• Mniej próchnicy wtórnej.
• Mniej ekstrakcji z powodu skośnych złamań.
• Lepsza kość do planowanych implantów.

Omówimy wyczerpująco następujące metody odbudowy zębów.

 • Odbudowa kompozytowa.
  • kiedy jest wystarczająca ?
  • jaki system łączący i materiał sprawdzi się najlepiej ?
  • jaka grupa zębów może być skutecznie odbudowana materiałem kompozytowym?
 • Korona pełnoceramiczne trzyćwierciowa
  • czy oszczędna preparacja sprawdza się w odbudowie zębów po leczeniu endodontycznym
  • jaki rodzaj ceramiki zastosować
  • najskuteczniejsza technika cementowania
  • jak rozwiązać problem estetyczny silnie przebarwionych filarów
 • Korona protetyczna• kiedy należy zastosować koronę protetyczną?
  • jaka będzie najlepsza dla jakiego filaru ?
  • korony pełnoceramiczne versus na metalach ?
  • jak odbudować filar przed założeniem korony ?
  • jak zapewnić szczelność brzegu korony i zachować zdrowe przyzębie ?
  • jak przedyskutować z pacjentem konieczność wykonania korony ?
  • czy wykonać preparację przed czy po leczeniu endodontycznym ?
  • dokładne wskazania i przeciwwskazania do wykonywania koron na zęby po leczeniu endodontycznym
 • Odbudowa filarów na wkładach koronowo- korzeniowych.
  • kiedy konieczny jest wkład k-k ?
  • jaka ilość tkanki zęba jest wystarczająca do odbudowy
  • zasady doboru wkładów dla poszczególnych grup zębów
  • czy zawsze jest konieczna korona na wkład k-k ?
  • jakie siły działają na różne grupy zębów i jak odbudowa powinna się im przeciwstawiać ?
 • Wkłady z włókien szklanych
  • zalety i wady wkładów giętkich (np z włókien szklanych)
  • czy zasady adhezji w kanałach korzeniowych funkcjonują analogicznie jak w zębinie i szkliwie ?
  • zasady preparacji do wkładów z włókien szklanych
  • ograniczenia w zastosowaniu odbudowy adhezyjnej filarów
  • różnice pomiędzy wkładami różnych producentów
  • wkłady indywidualne z włókien szklanych wykonywane metodą pośrednią i bezpośrednią
 • Wkłady standardowe pasywne
  • zasady wykorzystania wkładów standardowych
  • bezpieczna preparacja łoża dla wkładu
  • cementowanie zapewniające długoczasową retencję
  • odbudowa filaru na wkładzie standardowym
  • jak dobrać materiał na wkład i materiał do odbudowy filaru ?
 • Wkłady odlewane
  • kiedy konieczne jest zastosowanie wkładu odlewanego?
  • wybór odpowiedniego materiału
  • najlepsze metody wyciskowe z wykorzystaniem systemu kalibrowanych transferów
  • cementowanie wkładów odlewanych
 • Ekstrakcje z natychmiastowym prowizorium
  • jak zabezpieczyć pacjenta natychmiastowym uzupełnieniem tymczasowym kiedy dochodzi do powikłań nieodwracalnych
  • planowanie miejsca pod wszczepienie implantu
  • planowanie przęsła estetycznego do wykonania mostu protetycznego.

Ćwiczenia praktyczne

 1. Preparacja zęba siecznego do korony pełnoceramicznej trzyćwierciowej
 2. Preparacja zęba trzonowego do wykonania korony porcelanowej (położymy szczególny nacisk na kilka specyficznych elementów prawidłowej preparacji zębów po leczeniu endodontycznym w celu zapewniania stabilności i retencji, kiedy nie ma wskazań do wykonania wkładu k-k)
 3. Wykonanie indywidualnego wkładu z włókien szklanych (wkłady estetyczne wykonywane bezpośrednio przy pacjencie mają najlepszą adhezję do zębiny wewnątrz korony zęba – każdy zapozna się z tą techniką i wykorzysta ją w codziennej praktyce)
 4. Wykonanie odbudowy na wkładzie standardowym z czystego tytanu i odbudowa filaru odpowiednim materiałem (wykonacie preparację łoża do wkładu , cementowanie i odbudowę filaru)
 5. Preparacja i wycisk do wkładu odlewanego ( z wykorzystaniem systemu kalibrowanych poszerzaczy i transferów wyciskowym uczestnicy wykonają prawidłowy wycisk do wkładu odlewanego)

Jak zwykle na szkoleniach Dental Conference wszyscy uczestnicy kursu ćwiczą na profesjonalnie przygotowanych, w pełni wyposażonych stanowiskach fantomowych.
W czasie kursu uczestnicy pracują w powiększeniu – lupy stomatologiczne przygotowane dla uczestników.
Małe grupy uczestników gwarantują doskonały kontakt z wykładowcą.
Wszyscy uczestnicy otrzymują zestaw wierteł, skrypt, certyfikat i punkty edukacyjne (16 punktów edukacyjnych).
Uczestnicy kursów mogą korzystać z indywidualnych konsultacji swoich przypadków z dr Danutą Borczyk.
Zachęcamy do zabrania ze sobą dokumentacji (zdjęć i modeli).