Terminy: Kolejne terminy wkrótce.
Cena: 4880 PLN
Miejscowość: Warszawa
Punkty edukacyjne: 16
“Periodontologia i Implantologia z Mistrzem.” Najczęstsze zabiegi współczesnej periochirurgii – 4 techniki, które zmienią Twoją pracę. Proste rozwiązania skomplikowanych przypadków.

Pełny opis szkolenia:

Autor metod pracy codziennie używanych przez periodontologów na całym świecie.
W części teoretycznej szczegółowo zostaną omówione zagadnienia poparte przypadkami z własnej 30-letniej praktyki, m.in.:

  • Jak w sposób najmniej inwazyjny pobrać przeszczep tkanki łącznej z podniebienia?
  • Jak efektywnie ochronić tkanki zębodołu po usunięciu zęba?
  • Jak trwale odbudować ubytek wyrostka pod planowanym przęsłem mostu?
  • Które z czynników są decydujące podczas planowania zabiegu implantacji?
  • Decydująca rola tkanek miękkich w uzyskaniu zadowalającego efektu estetycznego.
  • Zastosowanie poszczególnych technik chirurgicznych pozwalających na odbudowę kości i tkanek miękkich umożliwiających osiągnięcie zadowalającego efektu estetycznego.
  • Zalety i wady zastosowania minimalnie inwazyjnej techniki wszczepiania implantów.
  • W jakich przypadkach tradycyjny schemat implantacji późnej pozwoli na uzyskanie bardziej przewidywalnego rezultatu estetycznego?
  • Czym się kierować dokonując wyboru spośród wielu zaproponowanych technik chirurgicznych i na jaki efekt estetyczny możemy liczyć?
  • Dlaczego tak trudne jest uzyskanie zadowalającego lekarza i pacjenta efekty estetycznego w odbudowach na kilku implantach w porównaniu do rekonstrukcji opartej na jednym implancie?

W czasie części praktycznej każdy z uczestników ma za zadanie samodzielne przeprowadzenie omawianych zabiegów pod okiem wykładowcy.
Dodatkowo zapewniamy tłumaczenie kursu na język polski przez specjalistę:
dr Hanna Marcinowska- tłumaczenie i asystowanie (wykładowca praktyk z dziedziny chirurgii i periodontologii).

DZIEŃ I
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:

Technika tunelowa – minimalnie inwazyjna technika pokrywania recesji bez konieczności przecinania brodawek i wykonywania cięć pionowych zaproponowana przez Blanes & Allen (Int J Periodont Rest Dent, 1999). Polega na preparowaniu tunelu w dziąśle wokół recesji a następnie umieszczaniu w nim przeszczepu łącznotkankowego, mocowanego za pomocą szwów. Technika ta minimalizuje ryzyko powstawania blizn.

Technika ochrony rany poekstrakcyjnej z użyciem przeszczepu.
Procedura, która znajduje zastosowanie zarówno w przygotowaniu dziąsła w rejonie przęsła mostu jak i podczas natychmiastowej implantacji. W czasie kursu przedstawionych zostanie kilka technik z uwzględnieniem uszczelniania zębodołu. Ta metoda została wymyślona i opublikowana przez Landsberga i Bichacho (Practical procedures & Aesthet. Dent. 1994). Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie etapów chirurgicznych krok po kroku w leczeniu poekstrakcyjnym zębodołu (w miejscu gdzie będzie implant), jak i po natychmiastowej implantacji. Dzięki tej metodzie można zachować maksymalną objętość wyrostka.

DZIEŃ II
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:

Metoda pokrywanie wielokrotnych recesji (wielu odsłoniętych korzeni) przy pomocy dokoronowo przesuniętego płata.
Technika ta została wymyślona przez Zuchelli i Desanctis (JOP 2000). Dzięki starannemu zaplanowaniu zabiegu możliwe jest pokrycie wielu odsłoniętych korzeni na sąsiednich zębach. Technika zostanie szczegółowo omówiona i przećwiczona przez studentów krok po kroku z wykorzystaniem i bez wykorzystania przeszczepu łącznotkankowego.

Sterowana odbudowa kości jest procedurą, której celem jest odbudowa utraconej kości wokół implantów. Poprzez zastosowanie metody kanapkowej- wykorzystanie kości autogennej (własnej) i substytutu kości oraz membrany, możliwe jest osiągnięcie przewidywalnych i powtarzalnych wyników. Dzięki tej metodzie można szybciej przejść do dalszych etapów odbudowy protetycznej na implantach. Szczegółowo zostaną opisane i pokazane techniki umocowania membrany oraz kluczowe zagadnienia tej procedury- podcięcie okostnej w celu
uwolnienia płata (zmniejszenia napięcia płata). Dzięki tej metodzie znacznie przyspieszamy proces gojenia i tworzymy naturalną kość, która będzie chroniona przez biomateriał.

Każdy uczestnik pracuje na indywidualnie przygotowanym stanowisku pracy, pod okiem wykładowcy.

Do dyspozycji uczestników jest nielimitowana ilość fantomów zwierzęcych.

Tylko uczestnicy tego szkolenia będą mogli w zgłaszać się na ekskluzywny tygodniowy staż kliniczny “one2one” w klinice Dr Landsberga w TelAviv-ie, na który jest przyjmowanych nie więcej niż 6 osób rocznie!