Terminy:
Cena: 3480 PLN
Miejscowość: Katowice
Punkty edukacyjne: 16
Protetyka na implantach od A do Z – stopień 1: „Jak zaplanować i wykonać odbudowę na implantach koron siekaczy, przedtrzonowców, trzonowców. Czy implant może wyglądać jak ząb własny?”

Benefity uczestnictwa w szkoleniu:

 • ponad 25 letnia praktyczna wiedza wykładowcy umożliwiająca pracę z każdym systemem implantologicznym
 • tysiące z sukcesem przeprowadzonych odbudów protetycznych na implantach
 • skuteczne wprowadzenie leczenia implantami do codziennej praktyki
 • umiejętność omówienia z pacjentem leczenia implantologicznego
 • znajomość sposobów planowania pojedynczych koron
 • praktyczne ćwiczenia na specjalnie przygotowanych modelach implantoprotetycznych
 • umiejętność oceny ryzyka estetycznego dla każdego pacjenta
 • sprawdzone metody kształtowania tkanki wokół implantu
 • planowanie zabiegów z- lub bez augmentacji
 • wady i zalety obciążenia natychmiastowego i odroczonego
 • projektowanie łączników gotowych/indywidualnych


Zobacz pełny opis poniżej »

Pełny opis szkolenia:

Trzy intensywne, dwudniowe kursy praktyczne pozwalające zdobyć całą wiedzę z protetyki na implantach.

Kurs stopnia 1 (dwudniowy)

„Jak zaplanować i wykonać odbudowę na implantach koron siekaczy, przedtrzonowców, trzonowców. Czy implant może wyglądać jak ząb własny? Proste, sprawdzone metody pracy.”

W programie każdego kursu położymy szczególny nacisk na:

 • rozmowę z pacjentem na temat leczenia
 • konkretne umiejętności pozwalające wprowadzić protetykę na implantach do codziennej praktyki
 • wiedzę praktyczną umożliwiająca pracę z każdym systemem implantologicznym
 • ustalenie współpracy z chirurgiem w celu zaplanowania położenia implantu, bez pomocy skomplikowanych systemów planowania komputerowego
 • ocenę ryzyka biomechanicznego i estetycznego dla każdego pacjenta
 • wybór odpowiednich komponentów z katalogu producenta
 • kształtowanie tkanki wokół implantu
 • planowanie implantów na modelu
 • planowanie zabiegów z lub bez augmentacji
 • okluzję na implantach
 • cementowanie koron ostatecznych metalowych i ceramicznych

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę z zakresu:

 • planowania pojedynczych koron na implantach
 • oceny ryzyka estetycznego dla każdego pacjenta
 • przygotowanie szyny chirurgicznej i planowanie zabiegu chirurgicznego
 • zabiegi przebiegające z odbudową kości i bez
 • wady i zalety implantacji natychmiastowej i odroczonej
 • wady i zalety obciążenia natychmiastowego i odroczonego
 • rodzaj najskuteczniejszych uzupełnień tymczasowych wykonywanych bezpośrednio po ekstrakcji, po implantacji i po odsłonięcia implantów
 • rodzaje i zastosowanie indywidualnych łączników gojących
 • kształtowanie tkanki dookoła implantu
 • metody wyciskowe w poszczególnych przypadkach

Odbędą ćwiczenia praktyczne z zakresu:

 • oceny ryzyka dla danego pacjenta na podstawie modeli , zdjęć rtg i fotografii poszczególnych przypadków
 • planowania umieszczenia implantu na modelu i planowania przebiegu zabiegu z lub bez augmentacji
 • wykonywanie wycisków z poziomu implantów techniką zamkniętą i otwartą w odpowiednio wybranych przypadkach
 • planowania łączników gotowych i indywidualnych
 • przykręcania prowizorycznego i ostatecznego śruby łącznika.

Wszyscy uczestnicy kursów ćwiczą na profesjonalnie przygotowanych, w pełni wyposażonych stanowiskach fantomowych.

Małe grupy zapewniają całkowitą opiekę prowadzącego przez cały czas trwania kursu. Wszyscy uczestnicy otrzymują komplet modeli, wycisków oraz koron wykonanych na kursie, skrypt i komplet dokumentów dla pacjenta w tym ankiety medyczne i umowy gwarancyjne.

System kilkustopniowych szkoleń z protetyki implantologicznej został opracowany przez dr Danutę Borczyk na podstawie własnych 25-letnich doświadczeń w leczeniu implantami oraz programów szkoleń w USA i Europie, których była uczestnikiem.

Podział wiedzy i umiejętności praktycznych na kilka dwudniowych spotkań pozwala na dogłębne zapoznanie się z każdym ważnym elementem leczenia. Wiedza przekazywana na każdym kursie obejmuje całość zagadnień: od rozmowy z pacjentem przez wybór odpowiedniej metody chirurgicznej po cementowanie ostatecznego uzupełnienia protetycznego.

Każdy kurs jest zamkniętą całością i po jego ukończeniu uczestnik jest w stanie samodzielnie wykonywać zabiegi, które są w programie.

Oparcie szkoleń na własnych doświadczeniach sprawia, że uczestnicy zdobywają umiejętności praktyczne konieczne do wprowadzenia implantów do swojej praktyki. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest doskonała komunikacja pomiędzy chirurgiem, lekarzem wykonującym protetykę i laboratorium dentystycznym.

Uczestnicy kursów mogą korzystać z indywidualnych konsultacji implantologicznych z dr Danutą Borczyk.