Terminy:
Cena: 3480 PLN
Miejscowość: Katowice
Punkty edukacyjne: 16
Protetyka na implantach od A do Z – stopień 2: “Jak rozwiązać problem braku kilku sąsiednich zębów? Mosty na implantach. Leczenie implantoprotetyczne bezzębia żuchwy i szczęki.”

Benefity uczestnictwa w szkoleniu:

 • wiedza o nowoczesnych materiałach do odbudowy
 • prawidłowe planowanie i w efekcie idealna okluzja
 • umiejętność planowania w nowoczesnych technologiach CAD/CAM
 • mosty na implantach
 • sprawdzone techniki cementowania mostów na implantach
 • umiejętność uzyskania idealnej estetyki białej i różowej
 • implantoprotetyczne leczenie bezzębia
 • perfekcyjne wyciski czynnościowe
 • najlepsze metody pomiaru przestrzeni okluzyjnej
 • sprawdzone protokoły pozabiegowe i opieka nad pacjentem


Zobacz pełny opis poniżej »

Pełny opis szkolenia:

Idealna okluzja osiągana dzięki starannemu planowaniu.

Kurs przeznaczony jest tylko dla osób, które uczestniczyły w pierwszym stopniu cyklu szkoleniowego

Kurs dwudniowy

Dzień Pierwszy

“Jak rozwiązać problem braku kilku sąsiednich zębów? Zawsze doskonale dopasowane struktury nawet na nierównoległych implantach. Mosty na implantach jako perfekcyjna alternatywa tradycyjnych uzupełnień protetycznych.”

 • rozważania biomechaniczne – ilość zębów a ilość implantów,
 • planowanie prawidłowego położenia w odcinku bocznym i przednim,
 • porozumienie z chirurgiem przed pierwszym etapem chirurgicznym,
 • metody wyciskowe przy wyciskach z pozycji kilku implantów,
 • metody wykonywania uzupełnień prowizorycznych,

Planowanie uzupełnienie protetycznego cementowanego

 • wybór łączników,
 • kontrola prawidłowego położenia łączników na modelu,
 • wybór materiału na łączniki,
 • wybór materiału na konstrukcje mostu,
 • techniki przykręcania łączników z kluczem prowadzącym,
 • techniki cementowania mostu,
 • uzyskanie idealnej estetyki białej i różowej,

Planowanie uzupełnienia protetycznego przykręcanego

 • uzupełnienie protetyczne przekręcane bezpośrednio do implantu,
 • techniki wyciskowe i wybór części,
 • uzupełnienie protetyczne przykręcane do łączników,
 • pomiar i wybór odpowiednich łączników do uzupełnienia przykręcanego,
 • montaż łączników, wycisk z poziomu łączników, próba przykręcanej struktury,

Różnice w zastosowaniu i wykonaniu struktur cementowanych i przykręcanych , wady i zalety,

Dzień Drugi

“Leczenie implantoprotetyczne bezzębia żuchwy i szczęki górnej. Idealna okluzja osiągana dzięki starannemu planowaniu.”

Wykonanie biofunkcjonalnych protez całkowitych jako klucz do planowania implantacji w przypadku bezzębia

 • uzupełnienia overdenture
 • proteza całkowita dolna/górna oparta na zatrzaskach kulkowych,
 • proteza całkowita dolna/górna oparta na belce,
 • problemy estetyczne wynikające ze stosowania tego typu protez,
 • precyzyjny, perfekcyjny wycisk czynnościowy jako główny punkt sukcesu klinicznego protez overdenture,
 • pomiar przestrzeni okluzyjnej u pacjentów bezzębnych,

Uzupełnienia cementowane do implantu:
metody wyciskowe, wybór materiału na łączniki, kontrola prawidłowego położenia łączników, ilość implantów a ilość zębów, próba struktury ostatecznej, prawidłowe przykręcanie łączników i cementowanie struktury,

Uzupełnienia przykręcane do implantu lub łączników:
przygotowanie modelu dla technologii CAD/CAM, próba struktur CAD/CAM przed wysłaniem do centrum frezowania, wybór materiału struktury w technologii CAD/CAM, wybór materiału licującego

Kontrola i opieka nad pacjentem po leczeniu implantologicznym
problemy i powikłania

W programie każdego kursu położymy szczególny nacisk na:

 • rozmowę z pacjentem na temat leczenia
 • konkretne umiejętności pozwalające wprowadzić protetykę na implantach do codziennej praktyki
 • wiedzę praktyczną umożliwiająca pracę z każdym systemem implantologicznym
 • ustalenie współpracy z chirurgiem w celu zaplanowania położenia implantu, bez pomocy skomplikowanych systemów planowania komputerowego
 • ocenę ryzyka biomechanicznego i estetycznego dla każdego pacjenta
 • wybór odpowiednich komponentów z katalogu producenta
 • kształtowanie tkanki wokół implantu
 • planowanie implantów na modelu
 • planowanie zabiegów z lub bez augmentacji
 • okluzję na implantach
 • cementowanie koron ostatecznych metalowych i ceramicznych

Wszyscy uczestnicy kursów ćwiczą na profesjonalnie przygotowanych, w pełni wyposażonych stanowiskach fantomowych.

Małe grupy zapewniają całkowitą opiekę prowadzącego przez cały czas trwania kursu. Wszyscy uczestnicy otrzymują komplet modeli, wycisków oraz koron wykonanych na kursie, skrypt i komplet dokumentów dla pacjenta w tym ankiety medyczne i umowy gwarancyjne.

System kilkustopniowych szkoleń z protetyki implantologicznej został opracowany przez dr Danutę Borczyk na podstawie własnych 17 -letnich doświadczeń w leczeniu implantami oraz programów szkoleń w USA i Europie, których była uczestnikiem.

Podział wiedzy i umiejętności praktycznych na kilka dwudniowych spotkań pozwala na dogłębne zapoznanie się z każdym ważnym elementem leczenia. Wiedza przekazywana na każdym kursie obejmuje całość zagadnień : od rozmowy z pacjentem przez wybór odpowiedniej metody chirurgicznej po cementowanie ostatecznego uzupełnienia protetycznego.

Każdy kurs jest zamkniętą całością i po jego ukończeniu uczestnik jest w stanie samodzielnie wykonywać zabiegi, które są w programie.

Oparcie szkoleń na własnych doświadczeniach sprawia, że uczestnicy zdobywają umiejętności praktyczne konieczne do wprowadzenia implantów do swojej praktyki. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest doskonała komunikacja pomiędzy chirurgiem, lekarzem wykonującym protetykę i laboratorium dentystycznym.

Uczestnicy kursów mogą korzystać z indywidualnych konsultacji implantologicznych z dr Danutą Borczyk.