dr Aneta Ostrowska

Aneta Ostrowska

Doktor Ostrowska ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi w 2005 roku. Po ukończonym stażu rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu stomatologii zachowawczej, które zakończyła obroną pracy doktorskiej z wyróżnieniem. Jednocześnie w 2006 roku rozpoczęła pracę w gabinecie Stomatologia Rodzinna MMK doktora Macieja Kuźmińskiego.
Jako zwolenniczka pracy w powiększeniu i zgodnie ze swoim zainteresowaniem rozpoczęła pracę przy użyciu mikroskopu endodontycznego. Zdobyte doświadczenie i umiejętności rozszerzała przez zdobytą wiedzę i umiejętności na licznych szkoleniach w kraju i za granicą.

Pracę dydaktyczną rozpoczęła w 2006 roku i realizuje ją do dziś w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadząc wykłady i zajęcia. Jest autorką publikacji naukowych dotyczących erozji, ale to nauczanie jest jej pasją, którą realizuje również poprzez prowadzenie szkoleń dla lekarzy z zakresu endodoncji i pracy w powiększeniu. W 2014 roku uzyskała tytuł specjalisty stomatologii zachowawczej z endodoncją, poza endodoncją interesuje się protetyką i stomatologią estetyczną.