prof. Bart Van Meerbeek

Bart Van Meerbeek

W 1988 roku ukończył School of Dentistry, Oral Pathology and Maxillo – Facial Surgery of the Catholic University of Leuven, Belgia. W tym samym roku został zaangażowany przez belgijską Narodową Fundację Badań Naukowych, gdzie przez 4 lata przewodził pracom badawczym w BIOMAT, Leuven.
W 1993 uzyskał tytuł dr n.med, broniąc pracy pt. “Dentin Adhesion: Morphological, Physico-chemical and Clinical aspects”.
Dzięki Narodowej Fundacji Badań Naukowych, NATO i Fundacji D-Collen kontynuował pracę naukową w ośrodkach: University of Texas, Health Science Center w San Antonio (USA), University of Missouri w Kansas City (USA).
W 1994 uzyskał specjalizację kliniczną w zakresie stomatologii zachowawczej. W 1995 uzyskał tytuł Assistant Professor w Catholic University of Leuven. Jest tam wykładowcą na studiach przed- i podyplomowych. W 1998 roku otrzymał tytuł Associated Professor, a w 2002 Professor.
Jego prace badawcze są poświęcone głównie stomatologii adhezyjnej czyli “minimalnie inwazyjnej”, adhezji materiałów do tkanek zęba. Jego prace były opublikowane w ponad 250 czasopismach specjalistycznych.
Prof. Van Meerbeek jest laureatem wielu prestiżowych nagród:

  • Robert Stock award for Biomedical Sciences in 1996
  • Albert Joachim Award 1997 I
  • ADR Young Research Award 2000
  • Buonocore Memorial Lecturer 2003
  • Toshio Nakao Chair for adhesive dentistry 2003

Jest członkiem wielu organizacji: Continental European Division of the International Association of Dental Research, The International Association of Dental Research, The Academy of Dental Materials, The Academy of Operative Dentistry, The Microscopy Society of America.
Jako uznany autorytet w dziedzinie adhezji został w 2004 redaktorem naczelnym “Journal of Adhesive Dentistry”.
Mieliśmy zaszczyt gościć prof. Meerbeek w Polsce, 18 czerwca na I sympozjum “Adhezja w Stomatologii”, kiedy wygłosił wykład pt.: “Współczesne koncepcje adhezji do szkliwa i zębiny jako podstawa stomatologii minimalnie inwazyjnej”.