dr David John Manton

David John Manton

Absolwent Szkoły Nauk Stomatologicznych Uniwersytetu w Melbourne.
Do 1989 roku poświęcał się chirurgii stomatologicznej w prywatnej praktyce. Od 1989 roku pracuje w Królewskim Szpitalu Dziecięcym w Melbourne, zajmując się leczeniem, nauczaniem a także programami badawczymi.
Od 1994 roku prowadzi również prywatną praktykę dentystyczną w Melbourne poświęconą leczeniu dzieci.Wykłada na Uniwersytecie w Melbourne i intensywnie zajmuje się programami badawczymi dotyczącymi leczenia stomatologicznego dzieci.

Prezydent Australijskiego i Nowozelandzkiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, członek Australasian Academy of Paediatric Dentistry, Członek Rady Międzynarodowego Towarzystwa Badań Stomatologicznych, członek Royal Australasian College of Dental Surgery i innych organizacji naukowych.

Dr Manton jest laureatem wielu nagród medycznych i grantów badawczych. Autor publikacji w specjalistycznych pismach stomatologicznych i chirurgicznych. Wykładowca międzynarodowych kongresów poświęconych stomatologii wieku rozwojowego.