dr Domenico Ricucci

Domenico Ricucci

Ukończył wydział medycyny w 1982 roku, a specjalizację w stomatologii uzyskał w 1985. Jest autorem ponad 50 artykułów, które zostały opublikowane w stomatologicznych magazynach w Anglii, Niemczech, Portugalii oraz Polsce. Jest aktywnym członkiem Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego, gdzie zasiada w Komitecie Badań. Znany wykładowca europejski.