dr John Orloff

John Orloff

Jest absolwentem Królewskiej Szkoły Dentystów w Kopenhadze. Stworzył dużą, interdyscyplinarną klinikę “Hausergaarden” w centrum Kopenhagi. Zajmuje się głównie stomatologią estetyczną, protetyką i implantologią. Jest prezydentem Skandynawskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, byłym Prezydentem Duńskiego Towarzystwa Implantologicznego i członkiem Aktywnym Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Przez wiele lat prowadził w Danii kursy podyplomowe. Jest profesorem w Katedrze TMD, Occlusal Function and Rehabilitation Królewskiej Szkoły Dentystycznej w Kopenhadze. Wykładowca wielu międzynarodowych konferencji.