dr Katarzyna Zarębska

Katarzyna Zarębska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1998 oraz absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu w Sienie – gdzie uzyskała tytuł Master II stopnia protetyki z uzupełnień stałych na zębach własnych i implantach. Swoją edukację kontynuowała w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych oraz na kursach mistrzowskich prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów z dziedziny stomatologii estetycznej i kompozytów: Didier Dietschi, Pascal Magne, Newton Fahl. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w 1998r, pracuje w swojej prywatnej praktyce stomatologicznej “Stomatologia Zarębscy” gdzie głównie zajmuje się protetyką i stomatologia estetyczna. Prawie 20 letnie doświadczenie oraz odbyte programy edukacyjne min. Genewa grudzień 2016 kurs miasterskie z dr Didier Dietschi “Conservative Rehabilitation of Tooth Wear”, Genewa czerwiec 2016 “Virtuoso Course” z dr Newtonem Fahlem, dr Didier Dietschi “Merging and Mastering Polychromatic & Natural Layering Methods”, Genewa grudzień 2014 warsztaty praktyczne z prof. Pascalem Magne “State-of-the Art in Partial Bonded Porcelain Restorations”, Genewa luty 2014 zaawansowane szkolenie praktyczne z dr Didier Dietschi “Free-hand Bonding in the Smile Frame”, Genewa luty 2013 zaawansowane szkolenie praktyczne z dr Didier Dietschi “Metal-free Restoration in the Posterior Teeth”, pozwalają na podejmowanie wyzwań w leczeniu najtrudniejszych przypadków związanych z uzupełnieniami na zębach własnych i implantach, uzupełnieniami ruchomymi, oraz estetyczną stomatologią zachowawczą z ukierunkowaniem na zaawansowane rekonstrukcje kompozytowe.