prof. Leopold Wagner

Leopold Wagner

W roku 1986 ukończył studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego WAM w Łodzi uzyskując tytuł lekarza dentysty. W 1991 roku uzyskał tytuł dr n. med., a w roku 2000 stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – stomatologii. Pracuje jako Kierownik Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej AM w Warszawie. Jest członkiem Międzynarodowej Honorowej Organizacji Dentystycznej Akademii Pierre Faucharda. Do chwili obecnej opublikował lub wygłosił na Kongresach, Sympozjach, Zjazdach i konferencjach ponad 240 prac. Jest także autorem 2 książek o tematyce naukowo-zawodowej. Posiada specjalizację II stopnia ze stomatologii dziecięcej i zachowawczej. Główne zainteresowania zawodowe to adhezja, materiałoznawstwo, profilaktyka i wybielanie.