dr Maciej Kuźmiński

Maciej Kuźmiński

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 1995 roku. Od tego też roku rozpoczął pracę w Akademii Medycznej w Łodzi i równocześnie w swoim gabinecie, w którym zajmuje się głównie endodoncją. Od 2003 roku asystent w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego. Dr Kuźmiński prowadzi od wielu lat kursy i wykłady z zakresu endodoncji, które cieszą się wielkim powodzeniem.
Szczególnie kursy praktyczne, których poprowadził już ponad 100 cieszą się duźym zainteresowaniem słuchaczy.
Prowadzi również dużo wykladów w Polsce oraz zagranicą.
Dr Kuźmiński stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach endodontycznych w Niemczech,Wlk. Brytanii i Szwajcarii. Autor wielu prac naukowych, w tym 11 wygłoszonych na kongresach zagranicznych oraz rozdziałów w 3 książkach z zakresu endodoncji. Jest również laureatem Nagrody Zespołowej Ministra Zdrowia i Indywidualnej Nagrody Naukowej za pracę doktorską.

Specjalnie dla uczestników szkoleń DenCo przygotował nowe tematy kursów, na których podzieli się swoim doświadczeniem klinicznym.