MBA/MBT Mariusz Malec

Mariusz Malec

Zawodowe kwalifikacje:

  • – kilkuletnie doświadczenie w promocji gabinetów i usług stomatologicznych w Polsce i Europie z uwzględnieniem etapu rozwoju praktyki oraz krótko i długoczasowych kierunków rozwoju,
  • – tworzenie i wdrażanie strategii marketingowych nowych usług, produktów i grup rozwiązań oraz obsługi klienta wraz z zapewnieniem przewagi konkurencyjnej,
  • – kreowanie strategii komunikacji marki, produktów i promocji w oparciu o planowane średnio i długoterminowe okresy działań przy użyciu ATL, BTL, eCommerce, media społecznościowe oraz PR i sponsoringu,
  • – tworzenie i implementacja strategii sprzedaży i utrzymania klienta wraz z budowaniem struktur sprzedaży i kanałów dystrybucji,
  • – zarządzanie kapitałem ludzkim wraz z wykorzystaniem systemów motywacji do osiągania zamierzonych celów w wielopoziomowych strukturach.,
  • – odpowiedzialność za planowanie budżetu (przychodów i kosztów) zysku, terminowe wykonanie, bieżące działania i monitoring,
  • – efektywne implementacje planu działań wraz bieżącym monitorowaniem efektów.

 

Doświadczenie zawodowe:
Prawie dwudziestoletnia działalność w obszarze promocji, reklamy, zdobywania i utrzymania klienta. Poparta sukcesami w marketingu, sprzedaży usług oraz obsługi klienta na rynku polskim i międzynarodowym. Zarządzanie budżetami reklamowymi różnej wielkości (do kilkuset mln PLN) związanymi z działaniami ogólnopolskimi lub lokalnymi. Wprowadzenie i wykreowanie na rynku w Polsce szeregu marek m.in. Idea, Blueconnect, Era Bussines, TMobile oraz miejsc sprzedaży usług i obsługi klienta/pacjenta. Zarządzanie różnej wielkości strukturami od kilku do kilkuset osób.
Skuteczne budowanie wizerunku i promowanie usług kilkuset lokalnych firm min. praktyk stomatologicznych w Polsce i Europie.

Edukacja:
Ukończył studia teleinformatyczne oraz marketing i zarządzanie (MBA) oraz szereg szkoleń i kursów z marketingu, sprzedaży usług oraz zarządzania kapitałem ludzkim, a także praktyczne poznanie zasad sprzedaży usług i utrzymywania relacji z klientem/pacjentem m.in. na rynku stomatologiczno-medycznych w Polsce, Europie. Konsultant Council Members – GLG Gerson Lehrman Group w obszarze promocji i sprzedaży usług.

Osiągnięcia:
Kreowanie i konstruowanie kampanii marketingowych i promocyjnych wraz z wykreowaniem nowych kategorii usług i zdobywaniem oraz i utrzymywaniem pozycji lidera. Wykreowanie marek Idea, Era Biznes, Blueconnect, styl w biznesie czy TMobile biznes, a także szereg lokalnych brandów na różnym etapie rozwoju. Wdrożenie i doskonalenie skutecznych standardów sprzedaży, utrzymania i obsługi klienta (pacjenta) popartymi najlepszymi wynikami w sprzedaży usług w Europie, Polsce czy określonym obszarze lub segmencie grupy docelowej.