dr Michael Leistner

Michael Leistner

1978 -1981 – nauka zawodu i uzyskanie tytułu technika dentystycznego.
1989 – Ukończenie studiów na Uniwersytecie we Freiburgu.
1989 – Działalność naukowa w firmie Krupp-Medizintechnik, ze szczególnym naciskiem na spawanie tytanu.
1990 – 1991 Praca jako asystent.
Od 1991 – Własna praktyka lekarska.
Od 1994 – Prowadzenie wykładów na temat pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych.
Od 2002 – Prowadzenie wykładów na temat implantologii.
Na zaproszenie Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, 25.10.2003 w czasie I Międzynarodowej Konferencji PASE, prowadził wykład pt. “Uzupełnienia pełnoceramiczne w codziennej praktyce”.