dr Przemysław Marcinowski

Przemysław Marcinowski

W latach 2006-2008 dr Marcinowski jako pierwszy dentysta z Polski ukończył Dawson Academy w St. Petersburgu na Florydzie, jednym z najbardziej uznanych ośrodków szkolenia z zakresu okluzji na świecie.

Wiedza przekazywana w Dawson Academy jest najbliższa kompletnemu zrozumieniu funkcjonalności układu stomatognatycznego. Odbył również zaawansowane szkolenie w Piper Education & Research Center, jest członkiem aktywnym American Equilibration Society.

W swojej pracy dydaktycznej dr Marcinowski odnosi się nie tylko do doświadczeń dr Dawsona ale również do prac na których dr Dawson opierał swoje badania: prof. Sigurd’a Ramfjord, dr. Harry’ego Lundeen, dr. Charles’a Gibbs i dr. Mark’a Pipera.

Daje podstawy teoretyczne i praktyczne diagnozowania okluzji wg. sprawdzonych od kilkudziesięciu lat protokołów ewoluujących wraz z najnowszą wiedzą. Prowadzi najbardziej wszechstronne kursy z okluzji, poruszające całe spektrum i wszystkie aspekty wiedzy również w odniesieniu do ogólnej kondycji pacjenta. W sowich materiałach dydaktycznych nie skupia się na jednej teorii ale odnosi się do wszystkich teorii okluzji. Na podstawie zdobytej wiedzy i kolejnych doświadczeń dr Marcinowski rozwinął i opracował własne procedury postępowania w protetyce stomatologicznej. Czerpiąc z wielu źródeł wiedzy opracował protokół dzięki któremu dentysta jest w stanie bardziej wszechstronnie diagnozować i leczyć pacjenta.

Od 27 lat zajmuje się protetyką stomatologiczną. Swoją przygodę z protetyką rozpoczął w laboratorium dentystycznym ojca. W 1986 roku ukończył pierwszy rok Medycznego Studium Policealnego na kierunku techniki dentystycznej i w tym samym roku przeniósł się na poznańską Akademię Medyczną. Zaraz po ukończeniu studiów otworzył własny gabinet stomatologiczny, jednocześnie praktykując w państwowej przychodni protetyki stomatologicznej. Szkolna wiedza z zakresu techniki dentystycznej oraz zdobyte doświadczenie w pracowni ojca pozwoliły mu na samodzielne wykonywanie prac protetycznych dla swoich pacjentów przez kilka kolejnych lat. W roku 1993 uzyskał tytuł specjalisty stomatologii ogólnej.

W 1996 roku uczestniczył w pierwszym szkoleniu z zakresu implantologii stomatologicznej w ITI Straumann w Szwajcarii.

Od tego momentu był uczestnikiem kilkudziesięciu kursów i szkoleń z zakresu protetyki i innych dziedzin stomatologii, głównie za granicą. Po latach doświadczeń zdobytych w dziedzinie protetyki stomatologicznej stwierdził, że nowe technologie pojawiające się w implantoprotetyce zaczęły stawiać coraz większe wymagania w zakresie rozumienia fizjologii i funkcjonowania narządu żucia, i aby sprostać wyzwaniom rozpoczął naukę w Stanach Zjednoczonych.

Od roku 1992 wspólnie z żoną prowadzi gabinet stomatologiczny “Glamsmile” w Poznaniu, specjalizując się w protetyce, diagnostyce zaburzeń okluzji i stawów skroniowo-żuchwowych, implantologii i stomatologii kosmetycznej.