dr Rafi Romano

Rafi Romano

Dr Rafi Romano jest specjalistą w zakresie ortodoncji i ortopedii szczękowo-twarzowej. Studia ukończył na Wydziale Stomatologii, Uniwersytetu Hebrajskiego, Hadassah, w Jerozolimie.
Prowadzi prywatną praktykę w Tel Avivie, Izrael, która jest skupiona na ortodoncji,z naciskiem na ortodoncję dorosłych i ortodoncję estetyczną.
Dr Romano jest redaktorem naczelnym “Orthodontics: The Art and Practice of Dentofacial Enhancement,”wydawnictwo Quintessence (dawniej “World Journal of Ortodontics”-WJO).
Od wielu lat pracuje w Katedrze Ortodoncji szpitala Tel Haszomer , IDF, Izrael.
Dr Romano jest byłym prezydentem Izraelskiego Towarzystwa Ortodontyczne (IOS) i sekretarzem- skarbnikiem Międzynarodowej Federacji Stomatologii Estetycznej (IFED).
Dr Romano jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED), American Association of Ortodontists (AAO) i Światowej Federacji Ortodoncji (WFO).
Był redaktorem Journal of the Israeli Orthodontic Society.

Dr Romano jest redaktorem i współautorem czterech książek:
Lingual Orthodontics, (Decker, 1998)
The Art of Smile (Quintessence, 2005),
Sztuka planowania leczenia (Quintessence 2009)
Lingual & Esthetic Orthodontics, (Quintessence 2011).

Piąta książka “The Art of Detailing”, jest obecnie w przygotowaniu, i ma być opublikowana w najbliższym czasie.

Dr Romano jest profesorem w Department of Facial Orthopedics and Orthodontics, Specialization and Master course, University Paulista UNIP, Sao Paulo, Brazil. Jest również wykładowcą na wydziale Lingual Orthodontics Uniwersytetu Alcala w Madrycie. Prowadzi wykłady na całym świecie z dziedziny ortodoncji estetycznej, wielodyscyplinarnego leczenia ortodontycznego dorosłych oraz kursy z ortodoncji lingwalnej.

LINGUAL ORTHODONTICS (BC Decker 1998):
Jest to pierwsza książka na świecie opublikowana w tej dziedzinie i stanowi kamień milowy w nauce o ortodoncji lingwalnej.
THE ART OF THE SMILE: Integrating Prosthodontics, Orthodontics, Periodontics, Dental Technology and Plastic Surgery in esthetic dental treatment (Quintessence Publishing, 2005).
Książka ta obejmuje różne aspekty rehabilitacji uśmiechu. Każdy rozdział był pisany przez światowych ekspertów różnych dziedzin stomatologii.
THE ART OF TREATMENT PLANNING: Dental and medical approaches to the face and smile (Quintessence Publishing, 2009).
Książka opisuje różne aspekty planowania leczenia – rehabilitacji dziąseł, zębów i leczenia ortodontycznego oraz chirurgii plastycznej opisane przez światowych ekspertów.
LINGUAL ESTHETIC ORTHODONTICS (Quintessence Publishing, 2011)
Książka zajmuje się najbardziej aktualnymi technikami i dostarcza kompleksowych informacji na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie ortodoncji lingwalnej i estetycznej.
Dr. Romano jest redaktorem naczelnym jednego z najbardziej uznanych czasopism ortodontycznych

ORTHODONTICS: The Art and Practice of Dentofacial Enhancement (Quintessence Publishing) (Formerly World Journal of Orthodontics)

więcej o kursach dr Romano: http://www.lingualnews.com/