prof. Ronald Goldstein

Ronald Goldstein
Dr Goldstein jest profesorem zajmującym się obecnie zagadnieniami rehabilitacji jamy ustnej w Medical College of Georgia School of Dentistry, w Augusta w stanie Georgia, adiunktem klinicznym d/s protetyki w Boston University Henry M. Goldman School of Dental Medicine, adiunktem stomatologii odtwórczej w University of Texas Health Science Center w San Antonio w Teksasie oraz byłym specjalnym wykładowcą stomatologii estetycznej w Emory University School of Dentistry w Atlancie w stanie Georgia, jak również byłym profesorem gościnnym w zakresie obrazowania jamy ustnej i chirurgii szczękowej oraz ciągłego kształcenia w University of Southern California School of Dentistry w Los Angeles w Kalifornii. Dr Goldstein prowadził kursy doskonalące w ponad dwudziestu uniwersytetach i był obecny z wykładami na ponad 400 zjazdach dentystycznych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Ameryce Południowej, Australii, w krajach orientu i w wielu krajach Europy. Ma swój udział w dziesięciu opublikowanych tekstach oraz jest autorem pracy Esthetics in Dentistry opublikowanej przez B. C. Deckera. Jest też współautorem innych prac, m.in. Bleaching Teeth [Wybielanie Zębów], Porcelain Laminate Veneers [Licówki Porcelanowe], Porcelain and Composite Inlays & Onlays [Wkłady i Nakłady Porcelanowe i Kompozytowe], Complete Dental Bleaching [Całkowite Wybielanie w Stomatologii], oraz Imaging in Esthetic Dentistry [Obrazowanie w Stomatologii Estetycznej] – wszystkie opublikowane w wydawnictwie Quintessence Publishing Company. Najlepiej sprzedająca się popularno-naukowa książka autora zatytułowana Change Your Smile [Zmień Swój Uśmiech], której trzecie wydanie właśnie się ukazało, znalazła już ponad l.000.000 czytelników i została przetłumaczona na siedem języków. Dr. Goldstein pełnił przez trzy lata funkcję stałego konsultanta stomatologicznego i był producentem ponad 70 programów telewizyjnych z serii “P.M. Magazine” prezentujących widzom w popularnej formie różne formy zabiegów stomatologicznych. Występował również jako osoba prowadząca w 29 różnych prezentacjach wideo obejmujących łącznie 40 godzin szkoleń klinicznych. Jego program “Anterior Fixed Restoration Esthetic Principles” [Zasady estetyczne w stałych rekonstrukcjach odcinka przedniego] zrobiony na potrzeby American Dental Association zdobył w 1984 roku nagrodę John Muir Medical Film Festival Award dla najlepszego filmu z dziedziny stomatologii. Dr Goldstein jest obecnie autorem stałej comiesięcznej kolumny w czasopiśmie Contemporary Esthetics and Restorative Practice, a wcześniej miał stałe rubryki w Practical Procedures & Aesthetic Dentistry oraz w Journal of Esthetic Dentistry. Jest ponadto autorem kolumny Beauty Matters w magazynie konsumenckim “Season Magazine” oraz członkiem komitetu doradczego redakcji New Beauty Magazine.

Jest współzałożycielem i byłym przewodniczącym American Academy of Esthetic Dentistry, a także byłym prezesem stowarzyszeń Alpha Omega International Dental Fraternity oraz Fifth District Dental Society w Atlancie, w stanie Georgia. Był ponadto członkiem International Academy of Gnathology [Międzynarodowej Akademii Gnatologii], a obecnie należy do American Academy of Fixed Prosthodontics [Amerykańskiej Akademii Stałych Uzupełnień Protetycznych]. Dr Goldstein jest byłym prezydentem International Federation of Esthetic Dentistry [Międzynarodowej Federacji Stomatologii Estetycznej]. Dr Goldstein jest członkiem American College of Dentists, International College of Dentists, członkiem honorowym Georgia Dental Association, członkiem honorowym O.K.U. Scholastic Fraternity. Jest ponadto członkiem American Association for Dental Research oraz International Association for Dental Research.
W roku l986 dr Goldstein został wybrany jako Distinguished Practitioner [Zasłużony Klinicysta] do National Academies of Practice.
W roku 1992 został wyróżniony główną nagrodą Charles L. Pincus Award przyznaną przez American Academy of Esthetic Dentistry za zasługi na rzecz stomatologii estetycznej. W tym samym roku American Academy of Cosmetic Dentistry przyznała mu nagrodę za szczególne zasługi w dziedzinie stomatologii kosmetycznej. W roku 1997 został wyróżniony najbardziej prestiżową nagrodą przez Alpha Omega International Dental Fraternity za “zasługi dla stomatologii i nauk pokrewnych,” której laureatami byli wcześniej między innymi Albert Einstein oraz Jonas Salk.
Ma żonę Judy i jest ojcem trojki dentystów oraz jednego lekarza, a poza tym dumnym dziadkiem 9 wnucząt.
Jest wspólnikiem w Prywatnej Praktyce Goldstein, Garber,& Salama, LLC w Atlancie , Georgia.
Na zaproszenie Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej poprowadził całodniowy wykład pt.?Jak odkryć i rozwijać swój talent w stomatologii estetycznej? w czasie IV Konferencji PASE w Warszawie, 16-17.06 2006.