prof. Shimon Friedman

Shimon Friedman

Shimon Friedman uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu Hebrajskiego w Jeruzalem w roku 1975 oraz ukończył specjalizację z endodoncji na tym samym uniwersytecie w 1983 roku. Przez 5 lat (1975-1980) nauczał w ramach częściowego etatu akademickiego, a następnie przez 11 lat (1981-1991) prowadził zajęcia dydaktyczne jako pełnoetatowy pracownik uczelni w Jerozolimie, równocześnie prowadząc badania i praktykując jako endodonta. W tym okresie spędził rok w Temple University School of Dentistry w Filadelfii jako profesor wizytujący prowadząc badania z Dr M. Trope i jego współpracownikami. Przez trzy lata (1985-1988) piastował funkcję prezesa Izraelskiego Towarzystwa Endodontycznego (Israel Endodontic Society) oraz był izraelskim przedstawicielem w Europejskim Towarzystwie Endodontycznym (European Society of Endodontology) i w Międzynarodowej Federacji Towarzystw Endodontycznych (International Federation of Endodontic Associations). Otrzymał stanowisko akademickie starszego wykładowcy (Senior Lecturer).

W 1992 roku dr Friedman przyjął zaproszenie z Uniwersytetu w Toronto, by objąć Katedrę Endodoncji, oraz przyjął stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu w Toronto. W 1993 ustanowił pierwszy i do tej pory jedyny Program Kształcenia Podyplomowego z Endodoncji w Kanadzie (Graduate Endodontics Program). Został awansowany do stopnia profesora zwyczajnego w 1996 roku. W chwili obecnej jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontycznego (American Association of Endodontists), Kanadyjskiej Akademii Endodoncji (Canadian Academy of Endodontics) oraz Towarzystwa Endodontów w Ontario (Ontario Society of Endodontists). Jest współredaktorem CD-ROM’u “Visual Endodontics & Traumatology” oraz jest członkiem komitetu redakcyjnego wielu czasopism, m.in.: “International Endodontic Journal”, “Oral Surgery, Oral Pathology”, “Oral Medicine, Radiology and Endodontics”, “Endodontics & Dental Traumatology”, “Practical Periodontics and Aesthetic Dentistry”, “Alpha Omegan oraz Endodontic Topics”.

Dr Friedman opublikował 108 artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ponad 60 abstraktów, jest współautorem 7 rozdziałów do podręczników. Wygłosił ponad 160 wykładów i przemówień na szczeblu narodowym i międzynarodowym. Naukowo interesuje się głównie wynikami leczenia endodontycznego przy zastosowaniu różnych metod oraz ich przewidywalnością, skutecznością działania preparatów dokanałowych i materiałów wypełniających, epidemiologią, użyciem laserów w endodoncji, wybielaniem wewnątrzzębowym, endometrami i mikroskopami endodontycznymi oraz anatomią. W ujęciu klinicznym jego pole zainteresowań obejmuje chirurgiczne i niechirurgiczne leczenie przewlekłych zapaleń obejmujących zęby przeleczone kanałowo.

Obecnie dr Friedman jest kierownikiem Katedry Endodoncji i dyrektorem Programu Magisterskiego w Endodoncji na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu w Toronto oraz prowadzi prywatną praktykę w Toronto, Ontario, Kanada zajmującą się wyłącznie leczeniem endodontycznym.

Jego wykład: “Leczenie niemożliwego”, organizowany przez DenCo-dental conference był spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem polskich stomatologów.