Terminy: Brak dostępnych terminów.
Cena: 2599 PLN
Miejscowość: Katowice
Marketing i Sprzedaż usług stomatologicznych Profesjonalna promocja, marketing i sprzedaż usług stomatologicznych. Jak wykreować swoją praktykę? Jak zwiększyć liczbę pacjentów? Profesjonalne, sprawdzone metody.

Dewiza naszej firmy to „kursy i szkolenia praktyczne, które mają sens”, dlatego postanowiloiśmy przygotować cykl szkoleń, mających unikalny na rynku program.

Cykl szkoleń przeznaczony jest dla właścicieli praktyk stomatologicznych oraz personelu zarządzającego klinikami stomatologicznymi. Cały cykl zajęć jest przygotowany na bazie doświadczeń i wieloletnich, praktycznych działań na rynku usług w Polsce, popartych doświadczeniami zagranicznymi w oferowaniu usług stomatologicznych.

Głównym celem szkoleń jest:

Zwiększenie rentowności praktyki przez spójne i efektywne działania marketingowe: promocje usług i kreacje wizerunku (brand) praktyki:

 • zbudowanie i ugruntowanie pozycji praktyki na rynku lokalnym,
 • wykreowanie lub utrzymanie pozycji lidera w obszarach działania praktyki,
 • nauka efektywnego budowania wizerunku praktyki,
 • praktyczna nauka dotarcia do różnych grup pacjentów – zagrożenia i możliwości,
 • zwiększenie efektywności prowadzenia działalności, czyli zmaksymalizowanie rentowności praktyki stomatologicznej – napływ nowych pacjentów i utrzymanie już istniejących i jak wiele jeszcze można osiągnąć w tym kierunku działaniami, które sprawdziły się w praktyce oraz jak sprzedaż usług przekształcić w stały proces.

Dowiecie się Państwo:

 • co to jest prawidłowa promocja praktyki?
  • gdzie należy się reklamować?
  • co ma być komunikatem reklamowym – hasłem kampanii?
  • jak ma wyglądać efektywna reklama?
  • gdzie należy, a gdzie nie powinno się koncentrować na działaniach reklamowych?
 • na co warto wydać pieniądze, a na co nie, budując wizerunek praktyki,
 • jak wygląda kreacja efektywnych i spójnych działań reklamowo – promocyjnych, adekwatnych do Państwa oferty leczenia, grupy docelowej klientów i lokalizacji praktyki,
 • jakie znaczenie mają poszczególne media: prasa, radio, telewizja, Internet, a także gadżety – co będzie najlepszym rozwiązaniem dla praktyki?
 • jakie zmiany zachodzą w postrzeganiu usług i promocji przez pacjentów, czyli od przygotowania kampanii reklamowej, jej strategii i konstrukcji poprzez jej wizualizację do oczekiwanych efektów dotarcia do pacjentów.

Szkolenie pozwoli także zrozumieć dlaczego wydatki na promocje nie zawsze przekładają się na oczekiwane efekty i w jaki sposób to poprawić.

Te przykładowe tematy to tylko część biznesowej strony funkcjonowania Państwa praktyki. Omówimy szczegółowo wszystkie najwłaściwsze działania i praktyczne, sprawdzone rozwiązania

 • zwrócimy uwagę na potencjalne błędne kroki,
 • będziemy starali się pomóc w wykreowaniu właściwego wizerunku praktyki w oczach klientów i pozytywnej opinii o Waszym gabinecie.

Dzięki naszym szkoleniom będzie mogli Państwo podjąć właściwe decyzje, które doprowadzą do sukcesu – zwiększenia zysków, oszczędności czasu, ograniczenia niepotrzebnych wydatków marketingowych i wzmocnienia pozycji Państwa praktyki na rynku usług stomatologicznych.


PROGRAM SZKOLENIA – dzień 1:

„Marketing, czyli PROFESJONALNA PROMOCJA I ZARZĄDZANIE GABINETEM STOMATOLOGICZNYM”
– jak wykreować swoją praktykę?
– jak najefektywniej zarządzać gabinetem?

Budowanie marki i wizerunku praktyki
– jak ważna jest marka i wizerunek praktyki
– inwestycja w budowanie własnej marki i jej rozpoznawalności oraz atrybuty
– określenie grupy docelowej pacjentów oraz wymiarów komunikacyjnych marki praktyki
– działania wzmacniające (osłabiające) oddziaływanie na wizerunek praktyki
– jakie są kryteria efektywnych działań wspierania i zmian wizerunku

Jak opracować plan działań marketingowych i promocyjnych praktyki
– określenie celu działań marketingowych – strategia działań
– dlaczego potrzebujemy planu działań marketingowo-promocyjnych?
– na co zwrócić uwagę i czego się wystrzegać
– jak zaplanować budżet oraz czas działań marketingowo-promocyjnych

Kampania reklamowo-promocyjna praktyki
– charakterystyka i efektywność poszczególnych mediów: prasa, radio, telewizja, Internet
– co jest najbardziej efektywnym działaniem reklamowo-promocyjnym, a co efektownym?
– cel kampanii reklamowej oraz czas i termin trwania
– komunikat kampanii reklamowej/promocyjnej, czyli hasło kampanii
– jak powinna wyglądać strona wizualna kampanii – szereg praktycznych rozwiązań i podpowiedzi
– działania główne i działania wspierające kampanię reklamową (plan taktyczny)
– oddziaływanie i dotarcie kampanii do grup pacjentów

Zmiany w postrzeganiu wizerunku, oferty i usług praktyki przez pacjentów
– jak pielęgnować wizerunek praktyki?
– który z atrybutów marki praktyki należy wzmacniać i jak go pielęgnować?
– wpływ nowoczesnych mediów i portali społecznościowych na postrzeganie praktyki,
– efektywne działania wizerunkowe i ich wpływ na grupę pacjentów.

Zastanawiacie się Państwo nad przyszłością swojej praktyki?

Szybkość jej rozwoju i opłacalność będzie zależeć od jakości usług, ale także od liczby klientów, wielkości obrotu, wygenerowanego zysku.

Dewiza naszej firmy to „kursy i szkolenia praktyczne, które mają sens”, dlatego postanowiliśmy przygotować cykl szkoleń mających unikalny na rynku program.

Pomożemy przygotować Państwa gabinety na rosnącą konkurencję i osiągnąć dobrą pozycję praktyki w przyszłości.

Oferowanie usług jest bardzo specyficznym obszarem, a zasady obowiązujące w tym zakresie są takie same dla dużych, średnich czy małych firm. Różni je tylko skala i obszar działania oraz sposoby dotarcia do poszczególnych grup pacjentów i dla nich zrozumiale benefity. (zróżnicowanych pod względem zasobności portfela czy wiedzy o usłudze).

Odpowiemy na pytania:

 • co jest priorytetem jeśli chcemy powiększyć liczbę obsługiwanych pacjentów?
 • jak znaleźć odpowiedniego pacjenta?
 • gdzie i jak prezentować, lub nie ceny usług?
 • czy sprzedaż, to efektywny proces, czy tylko okresowe działania?
 • jak wybierać tych „właściwych” pacjentów już na etapie pierwszych kontaktów z Państwa praktyką?

Zwrócimy uwagę na to jak ważna jest:

 • rola personelu Państwa praktyki,
 • jego motywacja i współuczestnictwo na każdym etapie procesu kontaktu z klientem (pacjentem), a także w kreowaniu efektów praktyki,
 • jakie rozwiązania wprowadzić w praktyce, aby być maksymalnie efektywnym w kontaktach z klientem,
 • jakie standardy wdrożyć aby personel miał najlepszą opinię w kontaktach z pacjentami.

Szkolenie pozwoli także zrozumieć dlaczego wydatki na promocje nie zawsze
przekładają się na oczekiwane efekty i w jaki sposób to poprawić oraz jak ważną role w promocji i sprzedaży usług pełni zespól praktyki.

Te przykładowe tematy to tylko część biznesowej strony funkcjonowania Państwa praktyki. Omówimy szczegółowo wszystkie najwłaściwsze działania i praktyczne, sprawdzone rozwiązania:

 • zwrócimy uwagę na potencjalne błędne kroki w relacjach z pacjentem
 • będziemy starali się pomoc w wykreowania właściwego wizerunku praktyki w oczach klientów i pozytywnej opinii
 • przedstawimy proces i zasady proces jak zarządzań baza pacjentów praktyki i jak się z nimi komunikować?

Dzięki naszym szkoleniom będzie mogli Państwo podjąć właściwe decyzje, które
doprowadzą do sukcesu – zwiększenia zysków, oszczędności czasu, ograniczenie niepotrzebnych wydatków marketingowych i wzmocnienia pozycji Państwa praktyki na rynku usług stomatologicznych.


PROGRAM SZKOLENIA – dzień 2:

„Zdobywanie i utrzymanie pacjenta, czyli PROFESJONALNA SPRZEDAŻ USLUG STOMATOLOGICZNYCH”
– jak zwiększyć liczbę pacjentów
– jak przekonać ich do najlepszego leczenia?
– profesjonalne, sprawdzone metody.

Zdobywanie i utrzymanie pacjenta czyli PROFESJONALNA SPRZEDAZ USLUG STOMATOLOGICZNYCH

 • jak zwiększyć liczbę pacjentów
 • jak przekonać ich do najlepszego leczenia
 • profesjonalne, sprawdzone metody

Efektywne budowanie grupy pacjentów praktyki

 • wielowymiarowa charakterystyka grup pacjentów
 • jak dotrzeć do rożnych grup pacjentów
 • grupa docelowa pacjentów praktyk i jej wielkość
 • jak ważna jest cena dla pacjentów i jakie sa jej wymiary dla poszczególnych grup

Zdobywanie nowych i utrzymanie obecnych pacjentów

 • budowa bazy odpowiednich pacjentów
 • zarządzanie baza danych pacjentów
 • jak zdobyć najszybciej i najbardziej efektywnie nowych pacjentów
 • sposoby dotarcia do grupy docelowej możliwości i zagrożenia
 • techniki utrzymania i zdobywania pacjentów, a aspekty opłacalności
 • praktyczne działania zwiększające lojalność pacjentów praktyki

Jak należy oferować usługi?

 • oferowania usług jako ciągły proces ? praktyczne rozwiązania
 • każdy kontakt z pacjentem to możliwość oferowania usług
 • jak motywować pacjenta do dodatkowych usług i kto jest decydentem
 • zwiększenie efektywności i rentowności praktyki
 • jakość czy cena, a może razem?
 • wykorzystanie każdej możliwej sposobności i zainteresowania pacjenta

Rola personelu w oferowaniu usług praktyki

 • współuczestnictwo na każdym etapie procesu kontaktu z pacjentem,
 • wpływ personelu na kreowanie efektów praktyki,
 • zasady motywowania personelu, czy wprowadzić system motywacyjny?
 • Efektywnośc personelu w kontaktach z klientem,
 • jakie standardy wdrożyć, aby pacjent miał najlepszą opinię o personelu?


Wykładowca zaproszony do tego cyklu szkoleń przez wiele lat prowadził duże organizacje, skoncentrowane na wykreowaniu usług, promocji, komunikacji (czyli reklamie). Nadrzędnym celem tych firm było przynoszenie zysku w najbardziej efektywny sposób. Bazując na własnych sukcesach oraz najlepszych wzorcach międzynarodowych programów biznesowych dla praktyk stomatologicznych, przygotował unikalny cykl szkoleń.
Koniec z teoriami i trenerami. Czas uczyć się od praktyka sukcesu