Terminy: Kolejne terminy wkrótce.
Cena: 2599 PLN
Miejscowość: Katowice
Marketing i Sprzedaż usług stomatologicznych.
Profesjonalna promocja, marketing i sprzedaż usług stomatologicznych.
Jak dotrzeć do odpowiedniej grupy pacjentów?
Jak zwiększyć liczbę pacjentów, zysk i efektywność działań marketingowych?
Sprawdzone rozwiązania na każdym etapie rozwoju gabinetu.

Benefity uczestnictwa w szkoleniu:

 • kurs to promocja gabinetu i usług oparta o doświadczenia w polskich warunkach rynkowych
 • 25 letnie doświadczenie wykładowcy w tym ponad 5 letnie w obszarze promocji i sprzedaży usług gabinetów stomatologicznych
 • w czasie kursu kładziemy szczególny nacisk na praktyczne, sprawdzone rozwiązania
 • efektywna komunikacja z pacjentem, na każdym etapie
 • co działa, a co nie działa w promocji gabinetu i zdobywania pacjentów
 • rozwiązania, które sprawdzają się od razu w kontaktach z pacjentami
 • jak zoptymalizować działania promocyjne i jakie są związane z tym wydatki
 • w jaki sposób budować grupę pacjentów gabinetu odpowiednią do świadczonych usług
 • efektywne sposoby budowy pozycji gabinetu na obszarze jego działania
 • rola personelu w promocji gabinetu i jego usług
 • indywidualny efektywny plan działań marketingowych i sprzedażnych dla gabinetu
Zobacz pełny opis poniżej »

Pełny opis szkolenia:

Dewiza naszej firmy to „kursy i szkolenia praktyczne, które mają sens”, dlatego postanowiliśmy od kilku lat przygotować cykl szkoleń, mających unikalny na rynku program, a w miarę zmian rynkowych i zdobywanych doświadczeń staramy się go modyfikować, aby jak najlepiej pomógł w osiąganiu efektów.

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli gabinetów stomatologicznych oraz personelu zarządzającego klinikami stomatologicznymi. Program szkolenia jest przygotowany na bazie doświadczeń i wieloletnich, praktycznych działań na rynku usług w Polsce, popartych doświadczeniami zagranicznymi w oferowaniu usług stomatologicznych.

Głównym celem szkoleń jest:
Zwiększenie rentowności gabinetu przez spójne i efektywne działania marketingowe: promocje usług i kreacje wizerunku (brandu) praktyki:

 • zbudowanie i ugruntowanie pozycji praktyki na rynku lokalnym,
 • wykreowanie lub utrzymanie pozycji lidera w obszarach działania praktyki,
 • nauka efektywnego budowania wizerunku gabinetu,
 • praktyczna nauka dotarcia do różnych grup pacjentów – zagrożenia i możliwości,
 • zwiększenie efektywności prowadzenia działalności, czyli zmaksymalizowanie rentowności praktyki stomatologicznej – napływ nowych pacjentów i utrzymanie już istniejących,

Dowiecie się Państwo:

 • co to jest prawidłowa promocja praktyki?
  • gdzie należy się reklamować?
  • co ma być komunikatem reklamowym – hasłem?
  • jak ma wyglądać efektywna komunikacja marketingowa (reklama)?
  • gdzie należy, a gdzie nie powinno się koncentrować na działaniach marketingowych (reklamowych)?
 • na co warto wydać pieniądze, a na co nie, budując wizerunek gabinetu,
 • jak wygląda kreacja efektywnych i spójnych działań reklamowo – promocyjnych, adekwatnych do Państwa oferty leczenia, grupy docelowej pacjentów i lokalizacji praktyki,
 • jakie znaczenie mają poszczególne media: prasa, radio, telewizja, Internet, a także gadżety – co będzie najlepszym rozwiązaniem dla praktyki?
 • co jest priorytetem jeśli chcemy powiększyć liczbę obsługiwanych pacjentów?
 • jak znaleźć odpowiedniego pacjenta?
 • gdzie i jak prezentować, lub nie ceny usług?
 • czy sprzedaż, to efektywny proces, czy tylko okresowe działania?
 • jak wybierać tych „właściwych” pacjentów już na etapie pierwszych kontaktów z Państwa praktyką?

Zwrócimy uwagę na to jak ważna jest:

 • rola personelu Państwa praktyki,
 • jego motywacja i współuczestnictwo na każdym etapie procesu kontaktu z klientem (pacjentem), a także w kreowaniu efektów praktyki,
 • jakie rozwiązania wprowadzić w praktyce, aby być maksymalnie efektywnym w kontaktach z pacjentem,
 • jakie standardy wdrożyć aby personel miał najlepszą opinię w kontaktach z pacjentami.

Szkolenie pozwoli także zrozumieć dlaczego wydatki na promocje nie zawsze przekładają się na oczekiwane efekty i w jaki sposób to poprawić oraz jakie działania należy podejmować w celu zwiększenia rentowności gabinetu.

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu będziecie mogli Państwo podjąć właściwe decyzje, które doprowadzą do: zwiększenia zysków, oszczędności czasu, ograniczenia niepotrzebnych wydatków marketingowych i wzmocnienia pozycji Państwa gabinetu na rynku usług stomatologicznych wraz ze zwiększeniem ilości pacjentów.

PROGRAM SZKOLENIA – dzień 1:

Marketing, czyli profesjonalna promocja gabinetu i usług stomatologicznych.
Jak wykreować odpowiedni wizerunek gabinetu?

Budowanie marki i wizerunku gabinetu
– jak ważna jest marka i wizerunek gabinetu
– inwestycja w budowanie własnej marki i jej rozpoznawalności oraz atrybuty
– określenie grupy docelowej pacjentów oraz wymiarów komunikacyjnych marki praktyki
– działania wzmacniające (osłabiające) oddziaływanie na wizerunek praktyki
– jakie są kryteria efektywnych działań wspierania i zmian wizerunku

Jak opracować plan działań marketingowych i promocyjnych praktyki
– określenie celu działań marketingowych – strategia działań
– dlaczego potrzebujemy planu działań marketingowo-promocyjnych?
– na co zwrócić uwagę i czego się wystrzegać
– jak zaplanować budżet oraz czas działań marketingowo-promocyjnych

Kampania reklamowo-promocyjna praktyki
– charakterystyka i efektywność poszczególnych mediów: prasa, radio, telewizja, Internet
– co jest najbardziej efektywnym działaniem reklamowo-promocyjnym, a co efektownym?
– cel kampanii reklamowej oraz czas i termin trwania
– komunikat kampanii reklamowej/promocyjnej, czyli hasło kampanii
– jak powinna wyglądać strona wizualna kampanii – szereg praktycznych rozwiązań i podpowiedzi
– działania główne i działania wspierające kampanię reklamową (plan taktyczny)
– oddziaływanie i dotarcie kampanii do grup pacjentów

Zmiany w postrzeganiu wizerunku, oferty i usług praktyki przez pacjentów
– jak pielęgnować wizerunek praktyki?
– który z atrybutów marki praktyki należy wzmacniać i jak go pielęgnować?
– wpływ nowoczesnych mediów i portali społecznościowych na postrzeganie praktyki,
– efektywne działania wizerunkowe i ich wpływ na grupę pacjentów.

Przygotowanie ramowego planu promocji gabinetu
– etapy i czas wdrożenia,
– monitoring efektów,
– wprowadzanie zmian.

PROGRAM SZKOLENIA – dzień 2:

Sprzedaż usług stomatologicznych gabinetu.
Jak powiększyć grupę pacjentów i jak ich utrzymać oraz przekonać do najlepszego leczenia?

Zdobywanie i utrzymanie pacjenta czyli PROFESJONALNA SPRZEDAŻ USLUG STOMATOLOGICZNYCH

 • jak zwiększyć liczbę pacjentów
 • jak przekonać ich do najlepszego leczenia
 • profesjonalne, sprawdzone metody

Efektywne budowanie grupy pacjentów gabinetu

 • wielowymiarowa charakterystyka grup pacjentów
 • jak dotrzeć do rożnych grup pacjentów
 • grupa docelowa pacjentów praktyk i jej wielkość
 • jak ważna jest cena dla pacjentów i jakie są jej wymiary dla poszczególnych grup

Zdobywanie nowych i utrzymanie obecnych pacjentów

 • budowa bazy odpowiednich pacjentów
 • zarządzanie baza danych pacjentów
 • jak zdobyć najszybciej i najbardziej efektywnie nowych pacjentów
 • sposoby dotarcia do grupy docelowej możliwości i zagrożenia
 • techniki utrzymania i zdobywania pacjentów, a aspekty opłacalności
 • praktyczne działania zwiększające lojalność pacjentów praktyki

Jak należy oferować usługi?

 • oferowania usług jako ciągły proces ? praktyczne rozwiązania
 • każdy kontakt z pacjentem to możliwość oferowania usług
 • jak motywować pacjenta do dodatkowych usług i kto jest decydentem
 • zwiększenie efektywności i rentowności praktyki
 • jakość czy cena, a może razem?
 • wykorzystanie każdej możliwej sposobności i zainteresowania pacjenta

Rola personelu w oferowaniu usług praktyki

 • współuczestnictwo na każdym etapie procesu kontaktu z pacjentem,
 • wpływ personelu na kreowanie efektów praktyki,
 • zasady motywowania personelu, czy wprowadzić system motywacyjny?
 • Efektywnośc personelu w kontaktach z klientem,
 • jakie standardy wdrożyć, aby pacjent miał najlepszą opinię o personelu?

Wykładowca zaproszony do tego cyklu szkoleń przez wiele lat prowadził duże organizacje, skoncentrowane na wykreowaniu usług, promocji, komunikacji (reklamie). Nadrzędnym celem tych firm było przynoszenie zysku w najbardziej efektywny sposób. Doświadczenia skutecznie wdrożył w budowanie wizerunku i pozycji kilkuset praktyk stomatologicznych min. w Polsce. Bazując na własnych sukcesach oraz najlepszych wzorcach międzynarodowych programów biznesowych dla praktyk stomatologicznych, przygotował unikalne szkolenie.
Koniec z teoriami i trenerami. Czas uczyć się od praktyka.