Terminy: Kolejne terminy wkrótce.
Cena: 500 PLN
Miejscowość: Warszawa
Punkty edukacyjne: 8
Okluzja w planowaniu leczenia protetycznego. Leczenie przy pomocy szyn okluzyjnych. Wstęp do okluzji na implantach przy brakach pojedynczych, częściowych i bezzębiu.

Pełny opis szkolenia:

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione rodzaje okluzji. Podział ten jest czysto praktyczny, rozróżniamy w nim okluzję fizjologiczną i patologiczną.

Jakie są cechy tych dwóch relacji i jak je różnicować?

Jakie jest znaczenie relacji centralnej?

Podział taki umożliwia proste rozwiązania problemów okluzyjnych u pacjentów planowanych do leczenia protetycznego. Kluczem do sukcesu jest rejestracja relacji centralnej. Wykorzystanie artykulatorów musi mieć odniesienie do konkretnych celów praktycznych , a nie ślepego ich wykorzystania czy nawet nadużywania. Celowość działania w codziennym leczeniu pomaga praktykom , a poświęcony czas bezpośrednio przekłada się na sukcesy kliniczne. Eliminacja zbędnych procedur, opracowanych w centrach naukowych dla potrzeb klinik sprawia , że artykulatory i ustalenie prawidłowej okluzji stają się możliwe do wykorzystania w codziennej pracy lekarza stomatologa.

Planowanie leczenia protetycznego zaczyna i kończy się na okluzji.

Błędy popełnione na tym etapie prowadzą do kompromisowych efektów leczenia i sprzyjają:

 • odpryskom porcelany,
 • odcementowaniem licówek lub koron,
 • złamaniami filarów zębów,
 • pęknięciami korzeni itp.

W tej części szkolenia zostanie omówiony temat jak najbardziej praktycznego ustalenia okluzji i jej kontroli na wszystkich etapach leczenia protetycznego. W drugiej części szkolenia zajmiemy się typowymi schorzeniami typu : TMJ i ich konkretnym związkom z okluzją.

Leczenie przy pomocy szyn okluzyjnych.

 • rola i budowa szyny Michigan i jej rola w leczeniu.
 • rodzaje szyn jakie spotykamy w literaturze.
 • aspekty techniczne wykonywania poszczególnych rodzajów szyn.
 • wskazania i przeciwwskazania do ich wykonywania.
 • znaczenie diagnostyczne szyn okluzyjnych, wykorzystanie w deprogramacji
 • pacjentów i ustalania relacji centralnej.
 • szyny w planowaniu leczenia protetycznego.
  tzw. “podniesienie zwarcia” z wykorzystaniem szyn w leczeniu przedprotetycznym.

W czasie dwóch dni wykładowych uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać w praktyce codziennej proste narzędzia wspomagające planowanie leczenia protetycznego ale również zachowawczego . Dzięki temu czas poświęcony na korekty okluzyjne gotowych prac protetycznych ulega znacznemu skróceniu. Adaptacja pacjenta do nowej pracy jest praktycznie natychmiastowa. Trwałość wszystkich rekonstrukcji gwałtownie wzrasta nawet do 15 lat.