Terminy: Kolejne terminy wkrótce.
Cena: 3590 PLN
Miejscowość: Warszawa
Punkty edukacyjne: 16
Podstawy chirurgii i protetyki implantologicznej dla lekarzy ogólnie praktykujących

Pełny opis szkolenia:

Kurs przygotuje Cię do pracy z wybranym systemem implantologicznym (każdym dostępnym) poprzez część teoretyczną i intensywne ćwiczenia.

W wielu systemach implantologicznych etapy planowania chirurgicznego i protetycznego są identyczne.
W naszych praktykach coraz częściej będą pojawiali się pacjenci z pytaniami o implanty, ale również tacy którzy będą wymagali wymiany uzupełnień protetycznych na implantach.

Prowadzące kurs dr Danuta Borczyk i dr Hanna Marcinowska słyną z ogromnego entuzjazmu z jakim dzielą się swoim 25-letnim doświadczeniem w chirurgii i protetyce.

Solidne podstawy naukowe („evidence based dentistry”) i intensywne ćwiczenia dadzą możliwość szybkiego wprowadzenia zabiegów implantologicznych, które:

 • ułatwią codzienną pracę,
 • otworzą nowe możliwości dla pacjentów,
 • spowodują wzrost prestiżu gabinetu.

Po ukończeniu kursu lekarze będą potrafili przeprowadzić w swoim gabinecie planowanie i wykonanie części chirurgicznej oraz protetycznej w prostych przypadkach.

Dzień I: Część chirurgiczna

Badanie i wywiad z pacjentem, diagnostyka RTG, plan leczenia: planowanie zabiegu chirurgicznego odbywa się na podstawie zebrania danych i ustaleniu planu protetycznego.
Tylko taki system planowania zapewnia prawidłowe umieszczenie implantu w przestrzeni trójwymiarowej, aby uzyskać maksymalny efekt końcowy.

Na tym kursie najważniejsza jest część praktyczna. Uczestnicy dostaną wyczerpujące informacje nt:

 • wyboru systemu – jaki system wybrać w zależności od potrzeb pacjenta i sytuacji medycznej
 • oceny jakości i ilości kości
 • wyboru odpowiedniego implanta w zależności od pozycji i jakości kości
 • zasad planowania implantacji- od pozycji planowania zęba do przygotowania prostej szyny chirurgicznej
 • przygotowania pacjenta do zabiegu- zasady premedykacji, jakie leki i w jakiej ilości, u jakiego pacjenta
 • przygotowania gabinetu do zabiegów implantologicznych – zabieg krok po kroku (ćwiczenia praktyczne na fantomach)
 • opieki nad pacjentem po zabiegu- protokoły
 • współpracy z protetykiem

Każdy z uczestników wykona samodzielnie pod okiem prowadzącej zabiegi implantacji
na fantomach (ćwiczenia praktyczne):

 

 • w tej części nauczysz się zaplanować zabieg implantologiczny od strony chirurgicznej i przygotować pacjenta zaczynając od ekstrakcji,
 • wybrać odpowiednią metodę diagnostyczną do przygotowania pacjenta do zabiegu implantacji,
 • poznasz zasady umiejscowienia implantu w kości w zależności od zaplanowanej protetyki,
 • dowiesz się na co zwrócić uwagę wybierając system implantologiczny oraz sprzęt i materiały konieczne do przeprowadzenia zabiegu,
 • poznasz stopnie trudności poszczególnych zabiegów implantologicznych co pozwoli ci ustalić hierarchię trudności przypadków,
 • poznasz różne możliwości oraz wady i zalety różnych rodzajów implantacji,
 • przeprowadzisz samodzielnie krok po kroku implantację na fantomie szczęki,
 • dowiesz się kiedy założyć śrubę zamykającą, kiedy gojącą a kiedy zastosować uzupełnienie natychmiastowe.Dzień IIczęść protetyczna

  Każdy z uczestników wykona samodzielnie pod okiem prowadzącej na fantomach:

  • ćwiczenia praktyczne technik wyciskowych – wykonywanie wycisków z poziomu implantów techniką zamkniętą i otwartą w odpowiednio wybranych przypadkach
  • ćwiczenia praktyczne z łącznikami na modelach Uczestnicy dostaną wyczerpujące informacje nt:
   • przeprowadzenia planowania protetycznego przed zabiegiem chirurgicznym (dostarczenie chirurgowi dokładnej informacji nt pozycji i rodzaju planowanego uzupełnienia umożliwi prawidłowe wprowadzenie implantu)
   • uzupełnień prowizorycznych w implantologii na różnych etapach leczenia (przed implantacją, w czasie gojenia, uzupełnienia prowizoryczne przykręcane i cementowane)
   • opieki protetycznej nad pacjentem w czasie gojenia implantu
   • postępowania protetycznego po odsłonięciu implantu
   • ustalenia perfekcyjnego czasu gojenia tkanki przed pobraniem wycisku protetycznego
   • wycisków w implantoprotetyce – technika łyżki otwartej/ wady i zalety, technika łyżki zamkniętej
   • perfekcyjnej komunikacji z laboratorium
   • (jakich informacji laboratorium potrzebuje aby wybrać dobry łącznik protetyczny)
   • rodzajów łączników- standardowe i indywidualne, wady i zalety każdego z nich (wybór materiału na łącznik protetyczny)
   • prób łącznika protetycznego jako weryfikacji pozycji implantu na modelu w ustach pacjenta
   • wyboru materiału na koronę protetyczna
   • protokołów przykręcania łączników
   • zasad cementowania koron na łączniki
   • wieloletniej opieki nad pacjentem implantologicznym

  Rozwinięciem tego kursu jest cykl implantoprotetyka 1 i 2, oraz zaawansowane szkolenia chirurgiczne.