Terminy: Kolejne terminy wkrótce.
Cena: 3480 PLN
Miejscowość: Katowice
Punkty edukacyjne: 16
Protetyka na implantach od A do Z – stopień 3: “Kompleksowe rekonstrukcje protetyczne oparte na własnych zębach i na implantach. Jak uniknąć problemów w leczeniu implantoprotetycznym skomplikowanych przypadków.”

Benefity uczestnictwa w szkoleniu:

 • kurs prowadzony przez jednego z najbardziej uznanych europejskich specjalistów w leczeniu bezzębia
 • najlepsze metody planowania kompleksowych rekonstrukcji protetycznych
 • sprawdzone, efektywne sposoby rozwiązywania trudnych problemów w leczeniu implantologicznym
 • ćwiczenia na specjalnie przygotowanych, skomplikowanych przypadkach
 • sprawdzone metody postępowania z pacjentami wymagającymi rekonstrukcji zwarcia
 • stabilizacja i przewidywalność efektów leczenia


Zobacz pełny opis poniżej »

Pełny opis szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla:

 • wszystkich którzy uczestniczyli w kursach Implantoprotetyka od A do Z, st. 1 i 2,
 • studentów studiów Master w Sienie,
 • uczestników zaawansowanych szkoleń z zakresu chirurgii i implantologii,
 • uczestników szkoleń z zakresu leczenia pacjentów bezzębnych z prof. Andrea Borracchinim,
 • lekarzy z kilkuletnim doświadczeniem z zakresu leczenia pacjentów bezzębnych.

2-dniowe seminarium teoretyczno-praktyczne.

To szkolenie ma za zadanie nauczyć lekarzy prawidłowych zasad planowania kompleksowego leczenia protetycznego w skomplikowanych przypadkach.
Prezentacja poparta fotografiami, modelami, rtg pacjentów przed leczeniem i w czasie sekwencji leczenia. Kurs prowadzony w formie warsztatu z dyskusją i aktywnym udziałem uczestników.

Zagadnienia omawiane w czasie kursu:

 • Faza diagnostyczna – prawidłowo zebrane dane z wywiadu i badania umożliwiają zaplanowane leczenie. Odpowiemy na pytanie: jakie elementy wywiadu w poszczególnych przypadkach są najważniejsze.
 • Analiza modeli diagnostycznych i rtg. Czynniki kluczowe w podejmowaniu decyzji w leczeniu protetycznym.
 • Wstępny plan leczenia w kilku wersjach dla każdego przypadku.
 • przedstawienie pacjentowi opcji leczenia
 • zalety i wady każdej opcji
 • ustalenie kolejności zabiegów: endodontycznych, periodontologicznych, protetycznych, implantologicznych.

Zakres omawianych procedur obejmie:

 • licówki, korony, mosty na zębach własnych i korony, mosty stałe na implantach
 • uzupełnienie precyzyjne na zatrzaskach
 • protezy oparte na koronach teleskopowych
 • stałe uzupełnienia oparte na implantach w leczeniu bezzębia przykręcane, cementowane
 • ruchome uzupełnienia oparte na implantach
 • praktyczne zastosowanie łuku twarzowego

Część praktyczna:

 • Wnikliwa analiza kilkunastu przypadków kompleksowego leczenia protetycznego (zęby/implanty) umożliwi uczestnikom zapoznanie się z procedurami w każdym przypadku.
 • Uczestnicy pracują na dokładnie opracowanych przypadkach.
  • wywiad medyczny, cechy psychologiczne pacjenta
  • fotografie lub modele diagnostyczne,
  • rtg panoramiczne,
  • karta badania periodontologicznego,
  • fotografie twarzy i profilu pacjenta,

Zadaniem każdego z uczestników będzie przedstawienie kilku opcji planu leczenia, wad i zalet każdego z nich i sekwencji zabiegów.

Pozostałe zagadnienie omawianie w czasie kursu:
Analiza postępowania u pacjentów wymagających rekonstrukcji zwarcia:

 • pacjenci z brakami nie ustalającymi wysokości zwarcia,
 • wykonywanie szyn okluzyjnych,
 • wykonywanie uzupełnień prowizorycznych w celu weryfikacji relacji centralnej,
 • próby estetyczne i fonetyczne,
 • ustalenie pozycji zaplanowanych implantów wg ostatecznego planu protetycznego do uzupełnień przykręcanych i cementowanych,

Uczestnicy zapoznają się z protokołami leczenia protetycznego, które można zastosować do analizy każdego pacjenta:

 • etap zbierania danych,
 • etap planowania
 • ustalenie sekwencji zabiegów,
 • przebieg leczenia krok po kroku do gotowej pracy protetycznej.

Dodatkowo:
możliwości najnowszych technologii CAD/CAM w leczeniu protetycznym na implantach:

 • łączniki indywidualne CAD/CAM,
 • belki przykręcane CAD/CAM,
 • rodzaje materiałów,
 • najnowsze ceramiki.

Leczenie implantoprotetyczne pacjentów bezzębnych

 • rola wywiadu w wyborze odpowiedniej metody rehabilitacji
 • prawidłowe wykonywanie protez całkowitych jako czynnik diagnostyczny
 • protezy typu “overdenture” oparte na 2 lub 4 implantach
 • zatrzaski kulkowe, system “locator”
 • protezy oparte na belkach
 • prawidłowe metody wyciskowe
 • wyciski czynnościowe z pozycji implantów i z pozycji łączników

Planowanie uzupełnień stałych opartych na 6,8,10 implantach

 • protezy przykręcane
 • systemy CAD/CAM
 • struktury odlewane
 • materiały licujące (akryl,kompozyt,ceramika)
 • protezy cementowane
 • systemy łączników teleskopowych
 • metody pasywacji struktur cementowanych
 • wybór materiału na strukturę i materiału licującego

Protokoły postępowania krok po kroku:

 • planowanie zabiegów chirurgicznych u pacjentów bezzębnych z wykorzystaniem CBCT i prefabrykowanych szyn chirurgicznych

Implantacja z natychmiastowym obciążeniem

 • niezbędne etapy planowania
 • przygotowanie mostu prowizorycznego
 • przykręcenie mostu bezpośrednio po implantacji z wykorzystaniem prostych metod i materiałów, bez konieczności implantacji nawigowanej

Wszyscy uczestnicy kursów ćwiczą na profesjonalnie przygotowanych, w pełni wyposażonych stanowiskach fantomowych.

Małe grupy zapewniają całkowitą opiekę prowadzącego przez cały czas trwania kursu. Wszyscy uczestnicy otrzymują komplet modeli, wycisków oraz koron wykonanych na kursie, skrypt i komplet dokumentów dla pacjenta w tym ankiety medyczne i umowy gwarancyjne.

System kilkustopniowych szkoleń z protetyki implantologicznej został opracowany przez dr Danutę Borczyk na podstawie własnych 17 -letnich doświadczeń w leczeniu implantami oraz programów szkoleń w USA i Europie, których była uczestnikiem.

Podział wiedzy i umiejętności praktycznych na kilka dwudniowych spotkań pozwala na dogłębne zapoznanie się z każdym ważnym elementem leczenia. Wiedza przekazywana na każdym kursie obejmuje całość zagadnień : od rozmowy z pacjentem przez wybór odpowiedniej metody chirurgicznej po cementowanie ostatecznego uzupełnienia protetycznego.

Każdy kurs jest zamkniętą całością i po jego ukończeniu uczestnik jest w stanie samodzielnie wykonywać zabiegi, które są w programie.

Oparcie szkoleń na własnych doświadczeniach sprawia, że uczestnicy zdobywają umiejętności praktyczne konieczne do wprowadzenia implantów do swojej praktyki. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest doskonała komunikacja pomiędzy chirurgiem, lekarzem wykonującym protetykę i laboratorium dentystycznym.

Uczestnicy kursów mogą korzystać z indywidualnych konsultacji implantologicznych z dr Danutą Borczyk.