Terminy: Kolejne terminy wkrótce.
Cena: 2390 PLN
Miejscowość: Poznań
Sztuka Okluzji dla fizjoterapeutów i osteopatów “Współpraca fizjoterapeuty, osteopaty i lekarza dentysty w zakresie diagnostyki i terapii URNŻ – Rozwiązywanie zaawansowanych problemów okluzyjnych.”

Pełny opis szkolenia:

Dwudniowa część szkolenia przeznaczona dla fizjoterapeutów i osteopatów

Szkolenie prowadzone jednocześnie dla fizjoterapeutów i stomatologów integrujące obie dziedziny leczenia.

Połączenie kursu 3-go stopnia z okluzji dla dentystów i fizjoterapeutów jest najbardziej zaawansowanym rozwinięciem szkoleń pt. “Sztuka Okluzji…”

Wspólne szkolenie z dentystami da Ci wiele benefitów, które przełożą się od razu na Twoją praktykę.

 • dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznej poszerzysz grono swoich pacjentów
 • tworząc z poznanym dentystą zespół terapeutyczny – staniecie się bardziej wiarygodni dla swoich pacjentów
 • poznasz narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne pozwalające na pewną diagnostykę problemu Twojego Pacjenta
 • dzięki pracy w zespole terapeutycznym zminimalizujesz ryzyko nieprawidłowego leczenia

W czasie tego wyjątkowego kursu dowiesz się od specjalistów:

 • kiedy u twojego pacjenta możesz podejrzewać dysfunkcję czaszkowo-żuchwowe
 • jak prawidłowo zbadać stawy skroniowo-żuchwowe
 • w jaki sposób ocenić zgryz
 • jak znaleźć wspólny język z dentystą w czasie terapii narządu żucia
 • kiedy możesz sam prowadzić terapię stawu skroniowo – żuchwowego, a kiedy niezbędna jest interwencja
  stomatologiczna
 • czy zawsze konieczna jest terapia ze strony fizjoterapeuty w przypadku dysfunkcji narządu żucia
 • w jakich sytuacjach współpracować z lekarzem dentystą, gdy twojego pacjenta boli kręgosłupa, czyli jaki wpływ na
  sylwetkę ma nieprawidłowy zgryz
 • kiedy możesz wspomóc leczenie nieprawidłowego zgryzu lub leczenie protetyczne
 • dlaczego w wielu przypadkach problem leczenia dysfunkcji narządu ruchu nie jest trwały lub przebiega tak wolno
 • czy w tego typu terapii czas ma znaczenie
 • kto zaczyna terapię jako pierwszy, a kiedy leczenie pacjenta odbywa się wspólnie

…i nabierzesz pewności siebie jako terapeuta

Program kursu

WPROWADZENIE

 1. Anatomia
  1. Anatomia palpacyjna – wprowadzenie
  2. Anatomia palpacyjna głowy i szyi
  3. Anatomia palpacyjna układu stomatognatycznego
  4. Punkty spustowe w stomatologii (palpacja)
 2. Dolegliwości bólowe pochodzenia mięśniowego i ich wpływ na ssż
 3. Techniki mięśniowe

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU ŻUCIA

 1. Dysfunkcje czaszkowo-żuchwowe
  1. Korelacje między zębami, a kośćmi czaszki
  2. Zaburzenia okoruchowe w dysfunkcjach narządu żucia
  3. Kość gnykowa i język – wpływ na dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia
  4. Znaczenia nerwu trójdzielnego w dysfunkcjach narządu żucia
 2. Badanie układu ruchowego narządu żucia
 3. Rola zaburzeń posturalnych w zaburzeniach układu stomatognatycznego
  1. Ocena postawy w kontekście zaburzeń układu ruchowego narządu żucia

   Testy ruchomości stawowej i tkankowej

   • Ocena kręgosłupa szyjnego
   • Ocena ruchomości obręczy barkowej
   • Ocena miednicy i biodra
  2. Problem wstępujący, zstępujący, mieszany
 4. Techniki stawowe w zakresie stawu skroniowo-żuchwowego

MODEL KLINICZNY

 1. Protokół diagnostyczny – karta pacjenta
 2. Ważne elementy wywiadu – RED FLAGS
 3. Skierowanie do lekarza dentysty
 4. Diagnostyka i leczenie w praktyce – podsumowanie

PUNKT WIDZENIA LEKARZA DENTYSTY W DYSFUNKCJI NARZĄDU ŻUCIA

 1. Układ Ruchowy Narządu Żucia – jak rozumieją to pojęcie dentyści
  1. Anatomia URNŻ (staw, kości, mięśnie, ząb)
  2. Radiologia stomatologiczna (rezonans, RTG, CT)
  3. Fizjologia ssż (w odniesieniu do klasyfikacji Pipera)
  4. Biomechanika stawu skroniowo-żuchwowego (w odniesieniu do klasyfikacji Pipera)
  5. Zaburzenia ssż w klasyfikacji Pipera
  6. Zwichnięcia i podwichnięcia w ssż
  7. Zgryz – dwie główne teorie zgryzu
  8. Terminologia: okluzja, artykulacja, centralna okluzja, maksymalne zaguzkowanie, centralna relacja
  9. Maksymalne zaguzkowanie w zgryzie nawykowym – klasyfikacja zgryzu wg. Angle’a
  10. Maksymalne zaguzkowanie w Centralnej Relacji – klasyfikacja zgryzu wg. Dawsona
 2. Choroba okluzyjna – czyli dlaczego ludzie tracą zęby i mają bóle głowy
 3. Jak terapeuta może zbadać zgryz? – proste testy na przeszkody w zgryzie
  1. Co ma ortodoncja do zaburzeń zgryzu?
  2. Dlaczego stałe aparaty często prowadzą do dysfunkcji?
  3. Kiedy mają prawo pojawić się dysfunkcje przejściowo, a kiedy terapeuta musi wspomóc leczenie orto?
  4. Techniki ortodontyczne atraumatyczne: ortodoncja nakładkowa
 4. Powiązania zaburzeń zgryzu z zaburzeniami posturalnymi w aspekcie lekarza dentysty
  1. Dysfunkcja zstępująca
  2. Dysfunkcja wstępująca
  3. Dysfunkcja mieszana
 5. Współpraca terapeuty z lekarzem dentystą
  1. Wspólny protokół badania
  2. Podział obowiązków
  3. Zasady doboru lekarza dentysty do współpracy
 6. Podstawy protetyki w leczeniu dysfunkcji narządu żucia(rodzaje implantów i mostów, rodzaje wypełnień,
  protezy, korony zębowe) w kontekście dysfunkcji.

 7. Red Flags – krew w jamie ustnej w wywiadzie przy szczotkowaniu i w badaniu
 8. Rodzaje leczenia stomatologicznego w dysfunkcjach układu ruchu narządu żucia
 9. Bruksizm a parafunkcja

Prowadzący:
mgr Paweł Buttner
mgr Marcin Hoffmann D.O.
lek. stom. Przemysław Marcinowski