Terminy: Kolejne terminy wkrótce.
Cena: 500 PLN
Miejscowość: Katowice
Punkty edukacyjne: 8
“Odbudowa martwych i żywych zębów nowoczesnymi materiałami.” “Dobór nowoczesnych materiałów i procedur zapewniających sukces w leczeniu.”

Pełny opis szkolenia:

Odbudowa utraconych tkanek zęba stanowi ponad 90% zabiegów w gabinetach stomatologicznych.
Wybór odpowiedniej metody pracy i odpowiedniego materiału jest kluczem do sukcesu
w leczeniu. W czasie wykładu złożonego z 2-óch części omówione zostaną wszystkie aspekty
odbudowy zębów żywych oraz zębów po leczeniu endodontycznym, zgodnie z najnowszymi badaniami
naukowymi. Obydwoje wykładowców podkreśla rolę stomatologii opartej na faktach naukowych
(evidence based dentistry) i propaguje jej zastosowanie w codziennej pracy.
W czasie wykładu dowiecie się jak opracowanie dokładnych protokołów postępowania ułatwia
podejmowanie właściwych decyzji. Kiedy zastosować rekonstrukcję bezpośrednią, a kiedy pośrednią?
Kiedy warto oszlifować ząb pod koronę? – to tylko niektóre z decyzji, jakie podejmujemy codziennie.

Wykład odpowie na następujące pytania i poruszy następujące problemy:

 • zasady rekonstrukcji zębów po leczeniu endodontycznym
 • jak wykonać wypełnienie kompozytowe aby zapewnić szczelność i zapobiec przeciekowi koronowemu
 • korony częściowe w leczeniu zębów martwych
 • kiedy zastosować koronę protetyczną
 • odbudowy bezpośrednie zębów żywych i martwych
 • rola materiałów kompozytowych i systemów łączących
 • uproszczone metody pracy a efektywność i trwałość rekonstrukcji
 • odbudowy pośrednie materiałami kompozytowycmi i ceramiką
 • zasady preparacji i cementowania adhezyjnego
 • rekonstrukcja wargowej powierzchni szkliwa licowką porcelanową
 • wskazania i przeciwwskazania do wykonywania koron na zęby żywe
 • rodzaje wspołcześnie dostępnych koron
 • zasady planowania leczenia kompleksowego w celu uzyskania jak najlepszych efektów funkcjonalnych i estetycznych
 • rodzaje koron odpowiednie do zębow przednich i bocznych
 • kiedy zastosować wkład koronowo-korzeniowy
 • ryzyko związane z wykonaniem wkładu
 • rola wkładu, rodzaje materiałów
 • adhezja wewnątrz kanału korzeniowego

W czasie wykładu omówimy wybór najlepszych materiałów do danej rekonstrukcji oraz pomożemy w podejmowaniu decyzji przy zakupach nowych materiałów. Przedstawimy szczegółowe protokoły do każdej z omawianych procedur.