Terminy: Kolejne terminy wkrótce.
Cena: 5490 PLN
Miejscowość: Warszawa
Punkty edukacyjne: 32
“Perfekcyjne wykonywanie protez całkowitych. Protezy overdenture oparte na implantach.” Leczenie pacjentów bezzębnych. Praktyczny kurs kliniczno-laboratoryjny dla dentystów i techników.

Pełny opis szkolenia:

Skoro średnia życia wzrasta, będziemy mieli do czynienia z coraz większą ilością pacjentów bezzębnych, którzy wymagają perfekcyjnego, estetycznego wykonania protez całkowitych, również jako planowania protetyczne w przypadku leczenia implantologicznego.

 • Czy miałeś problem z niedopasowaną protezą?
 • Ile razy musiałeś korygować dolne protezy?
 • Czy pacjent czuje się w nich naprawdę komfortowo?
 • Ilu naszych pacjentów chowa protezy do szuflad?
 • Czy wiesz że największe problemy z implantami mają źródła w okluzji?


Najnowocześniejsze metody leczenia bezzębia udokumentowane wieloletnimi badaniami klinicznymi.
Kurs prowadzony przez jednego z najlepszych na świecie praktyków w dziedzinie protez ruchomych, który każdy etap pracy klinicznej i laboratoryjnej opiera na podstawach naukowych.
Wiedza praktyczna i teoria zdobyta w czasie kursu pozwoli na perfekcyjne leczenie nie tylko pacjentów bezzębnych, ale również wykonanie protez overdenture opartych na implantach, ze szczególnym uwzględnieniem problemów okluzyjnych.

W czasie 3-dniowego kursu, wszystkie etapy pracy od pierwszej wizyty i diagnozy, poprzez wykonanie pracy przez technika i oddanie pracy ostatecznej (proteza górna i dolna) są przeprowadzane z udziałem pacjenta.

Dzięki specjalnie opracowanej formule kursu, każdy z uczestników kończących to szkolenie będzie mógł zastosować przećwiczone metody w swojej pracy już następnego dnia.

Praktyka: zajęcia dla lekarzy – pokaz z pacjentem:

 • rozmowa z pacjentem w celu zrozumienia jego potrzeb i oczekiwań (estetycznych i funkcjonalnych)
 • ocena podłoża protetycznego i analiza opcji leczenia ( bez implantów/ z implantami)
 • rola badania radiologicznego
 • techniki wykonywania krok po kroku wycisków diagnostycznych -znaczenie wyboru jakości masy alginatowej oraz proporcji mieszania proszku i płynu
 • pobranie wycisków diagnostycznych u pacjenta
 • prawidłowa kontrola łyżek indywidualnych w ustach pacjenta
 • techniki wykonywania krok po kroku wycisków czynnościowych kluczem do idealnego przyssania protezy
  techniki

 • “krok po kroku” ustalania płaszczyzny okluzyjnej zębów górnych, ustalanie płaszczyzny zębów dolnych (tzw. ustalanie wysokości zwarcia na wzornikach zwarciowych), wertykalne pomiary twarzy
 • wybór odpowiedniego kształtu, wielkości i koloru zębów przednich
 • wybór odpowiedniego fasonu zębów z punktu widzenia estetyki (jak dobrać odpowiedni kształt i wielkość zębów do twarzy pacjenta)
 • próby estetyczne z pacjentem, próba zębów przednich
 • ostateczna próba protez woskowych – na co szczególnie zwrócić uwagę
 • oddanie gotowych protez pacjentowi
  kontrola zasięgu protezy

 • kontrola okluzji i relacji centralnej
 • kontrola estetyki
 • kontrola ucisku na tkanki miękkie
 • kontrola podparcia warg

Zajęcia dla techników w laboratorium:

 • ocena prawidłowości wycisków diagnostycznych, tak aby pozostała część pracy była wykonana prawidłowo
 • prawidłowy odlew wycisków diagnostycznych, rola rodzaju gipsu i techniki odlewu
 • wykonanie łyżki indywidualnej (wybór materiału kluczem do sukcesu w dalszym postępowaniu)
 • ocena prawidłowości wycisku czynnościowego
 • prawidłowy odlew wycisku czynnościowego
 • wykonanie wzorników zwarciowych
 • montowanie modeli w artykulatorze
 • ustawienie zębów przednich na modelach roboczych w artykulatorze
 • ustawiania zębów z punktu widzenia estetyki (jak dobrać odpowiedni kształt i wielkość zębów do twarzy pacjenta)
 • specyficzne zasady ustawiania zębów w strefie estetycznej
  specyficzne zasady ustawiania zębów bocznych

 • perfekcyjna technologia wykonywania ostatecznych protez (bez podniesienia zwarcia i innych błędów), nie wymagająca specjalistycznego sprzętu

Teoria (zajęcia wspólne, budowanie płaszczyzny porozumienia pomiędzy lekarzem i technikiem dla wspólnego celu jakim jest dobro pacjenta):

 • współczesne estetyczne potrzeby w leczeniu bezzębia
 • psychologia pracy z pacjentem bezzębnym, zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań
 • zasady estetyki leczenia bezzębia ze szczególnym uwzględnieniem estetyki twarzy (podparcie tkanek)
 • relacja centralna i okluzja w rehabilitacji pacjentów bezzębnych (również w protezach overdenture na implantach)
 • koncepcje okluzji w rehabilitacji bezzębia, rola mięśni, rola kontaktów językowych na zębach protez (“lingualized occlusion”)
 • różnice w okluzji pomiędzy mostami stałymi opartymi na implantach i protezami typu overdenture

Zasady wykonywania uzupełnień protetycznych prezentowane w czasie kursu, mają zastosowanie do wszystkich typów protez overdenture opartych na implantach.

Uczestnicy kursu otrzymują obszerny skrypt, który pozwala na dokładne odtworzenie metod pracy krok po kroku pokazanych w czasie szkolenia.

Wszystkie zajęcia są tłumaczone na język polski.

lekarz: 5490zł technik: 4490zł