dr Katarzyna Zarębska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1998 oraz absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu w Sienie – gdzie uzyskała tytuł Master II stopnia protetyki z uzupełnień stałych na zębach własnych i implantach.

Swoją edukację kontynuowała w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych oraz na kursach mistrzowskich prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów z dziedziny stomatologii estetycznej i kompozytów: Didier Dietschi, Pascal Magne, Newton Fahl.

Swoją pracę zawodową rozpoczęła w 1998r, pracuje w swojej prywatnej praktyce stomatologicznej „Stomatologia Zarębscy” gdzie głównie zajmuje się protetyką i stomatologia estetyczna.

Prawie 20 letnie doświadczenie oraz odbyte programy edukacyjne min.
Genewa grudzień 2016 kurs miasterskie z dr Didier Dietschi „Conservative Rehabilitation of Tooth Wear”,

Genewa czerwiec 2016 „Virtuoso Course” z dr Newtonem Fahlem, dr Didier Dietschi „Merging and Mastering Polychromatic & Natural Layering Methods”,

Genewa grudzień 2014 warsztaty praktyczne z prof. Pascalem Magne „State-of-the Art in Partial Bonded Porcelain Restorations”,

Genewa luty 2014 zaawansowane szkolenie praktyczne z dr Didier Dietschi „Free-hand Bonding in the Smile Frame”,

Genewa luty 2013 zaawansowane szkolenie praktyczne z dr Didier Dietschi „Metal-free Restoration in the Posterior Teeth”,

pozwalają na podejmowanie wyzwań w leczeniu najtrudniejszych przypadków związanych z uzupełnieniami na zębach własnych i implantach, uzupełnieniami ruchomymi, oraz estetyczną stomatologią zachowawczą z ukierunkowaniem na zaawansowane rekonstrukcje kompozytowe.